Dirbtinio intelekto įrankių panaudojimas mokinių profesiniam orientavimui

Gerai žinoma, kad karjeros specialisto vaidmuo – padėti mokiniams nustatyti jų polinkius, gebėjimus, siekius bei nukreipti juos į naudingą ir vaisingą profesiją. Vis dėlto, susidūrus su dideliu skaičiumi mokinių, kuriuos reikia konsultuoti ir dideliu skaičiumi alternatyvų, kurias reikia apsvarstyti, kyla klausimas: kaip veiksmingai ir individualiai kiekvienam asmeniui pritaikyti profesinį orientavimą?

Čia neįkainojamos dirbtinio intelekto priemonės. Dirbtinio intelekto įrankiai apima programinę įrangą, kuri naudoja dirbtinį intelektą (DI) užduotims, kurioms tradiciškai reikia žmogaus pažintinių gebėjimų, pavyzdžiui:

  • natūralios kalbos supratimas,
  • duomenų analizė,
  • turinio kūrimas ir pagrįstų rekomendacijų teikimas.

Dirbtinio intelekto įrankiai padeda taupyti laiką, didinti efektyvumą ir gerinti profesinio orientavimo paslaugų kokybę.

Toliau pristatysiu kai kurias svarbiausias dirbtinio intelekto priemones, kuriomis karjeros konsultantai gali naudotis internete ir kartu pateiksiu pragmatiškų rekomendacijų, kaip jas integruoti į kasdienį konsultacinį darbą su studentais akademinėje aplinkoje.

Dirbtinio intelekto prigimtis ir jo reikšmė karjeros konsultavimui

Dirbtinis intelektas, kaip kompiuterių mokslo sritis, siekia sukurti programas ir sistemas, galinčias atlikti žmogaus protui būdingas užduotis. Dirbtinis intelektas skirstomas į siaurąjį dirbtinį intelektą ir bendrąjį dirbtinį intelektą. Siaurasis dirbtinis intelektas skirtas spręsti konkrečius klausimus arba atlikti nustatytas funkcijas, pavyzdžiui: žaisti šachmatais, atpažinti veidus arba versti kalbas. Tuo tarpu bendrasis DI, kuris yra siekiamybė, stengiasi atlikti bet kokią užduotį, priklausančią žmogaus repertuarui ir apimančią tokius gebėjimus kaip racionalus mąstymas, mokymasis ir kūrybiškumas.

Karjeros konsultantams pritaikytos dirbtinio intelekto priemonės dažniausiai yra siaurojo dirbtinio intelekto pavyzdžiai. Šios priemonės yra pritaikytos siekiant palengvinti tam tikrus karjeros konsultavimo procedūros švietimo įstaigose aspektus, įskaitant:

  • Konsultavimą: karjeros patarimų, konstruktyvaus grįžtamojo ryšio ar mentorystės teikimas studentams.
  • Ugdymą: įgūdžių tobulinimas, žinių gilinimas arba veiklos rezultatų gerinimas.

Svarbiausios karjeros specialistams skirtos dirbtinio intelekto priemonės apima (dalinai nemokamos):

  • Jobiri: dirbtinio intelekto priemonė, veikianti kaip virtualus karjeros konsultantas, teikiantis išsamias ir individualizuotas karjeros rekomendacijas studentams.
  • VMock: Tai dirbtinio intelekto priemonė, skirta studentų gyvenimo aprašymams tobulinti teikiant tiesioginį grįžtamąjį ryšį ir pasiūlymus.

Dirbtinio intelekto įrankių taikymas karjeros specialisto darbe

Dirbtinio intelekto priemonės gali patobulinti ir pagerinti mokinių karjeros konsultavimo procesą švietimo aplinkoje. Toliau pateikiamos gairės, kaip jas protingai taikyti:

  • Dirbtinio intelekto ir žmogaus kompetencijos derinimas. Būtina pripažinti, kad dirbtinio intelekto priemonės yra žmogaus kompetencijos priedas, o ne pakaitalas. Nors dirbtinis intelektas gali pateikti vertingų įžvalgų, rekomendacijų ir patarimų, jis negali pakeisti žmogaus įžvalgumo, intuicijos ir empatijos. Naudokite dirbtinio intelekto priemones kaip informacijos šaltinį ir katalizatorių, kartu tikrindami jų tikslumą, tinkamumą ir pritaikomumą konkrečioms aplinkybėms ir tikslams.
  • Produktyvumo optimizavimas. Dirbtinio intelekto įrankiai suteikia galimybę mechanizuoti ir supaprastinti veiklą, kuri kartojasi, yra sudėtinga arba reikalauja daug laiko. Tai apima tokias užduotis, kaip atsiliepimų apie gyvenimo aprašymus teikimas, ugdymo karjerai ar reklamos iniciatyvų turinio formavimas ir priminimų platinimas. Toks automatizavimas išlaisvina laiko ir kognityvinius išteklius, todėl lengviau susitelkti į kūrybiškumo, analitinio mąstymo ar tarpasmeninių gebėjimų reikalaujančius darbus, įskaitant studentų instruktavimą, suinteresuotųjų šalių įtraukimą ir patrauklios mokymosi patirties kūrimą.
  • Kokybės ir įvairovės gerinimas. Dirbtinio intelekto priemonės palengvina individualizuotų ir pritaikytų karjeros konsultacijų teikimą, atidžiai analizuodamos studentų profilius, pomėgius ir tikslus. Įrankiai vėliau pateikia turinį ir pasiūlymus, pritaikytus prie individualių studentų poreikių. Be to, dirbtinio intelekto įrankiai padeda skatinti įvairovę ir įtrauktį, nes jie padeda kurti turinį, kuris atitiktų įvairias auditorijas ir demografines grupes.

Apibendrinant galima teigti, kad dirbtinio intelekto įrankiai yra priemonė, padedanti optimizuoti karjeros konsultacijų meną. Pasitelkiant dirbtinio intelekto priemones kartu su žmogaus kompetencija, lengviau taikyti visapusišką, veiksmingą ir įtraukų požiūrį į moksleivių profesinį orientavimą.

PASTABA. Šis tekstas irgi buvo sukurtas pasitelkiant dirbtinį intelektą ir uždavus jam užduotį (šiek tiek pakoreguotas ir išverstas į lietuvių kalbą su programa deepl):

„Esate genialus karjeros konsultantas ir norite padėti kitiems mokyklose dirbantiems karjeros konsultantams. Rašote straipsnį apie tai, kaip naudoti dirbtinio intelekto įrankius profesinio orientavimo srityje dirbant su mokiniais mokykloje.

Straipsnį turėtų sudaryti aprašymas, kas yra dirbtinis intelektas ir kokių karjeros konsultantams skirtų priemonių yra internete.

Taip pat pasidalinkite praktiniais patarimais, kaip naudoti AI kasdieniame darbe, t. y. ruošiantis pamokai, konsultuojant mokinį dėl jo karjeros ir pan.“

 

Ar patikėtumėte, kad tai rašė žmogus?

Jei nepavyko Jūsų apgauti, tai šiame straipsnyje rasite jau žmogaus rašytus patarimus, kaip dirbtinį intelektą panaudoti karjeros specialisto darbe.

 

Su dirbtiniu intelektu bendravo „Euroguidance“ ambasadorius Dainius Jakučionis.