Informacinė svetainė karjeros specialistams
https://www.karjerosspecialistas.lt/


Regioninių karjeros centrų tinklas
https://www.karjerastau.lt/


Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė
http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html


Euroguidance karjeros specialistų bendruomenė
https://lt-lt.facebook.com/groups/858850671203255/


Lietuvos karjeros specialistų asociacija
https://lksa.lt/


LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija
http://www.smm.lt/


Nacionalinė švietimo agentūra
https://www.nsa.smm.lt/


Atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema (AIKOS)
http://www.aikos.smm.lt/ 


Švietimo ir mokslo institucijų registras (ŠMIR)
https://www.smir.smm.lt/aikos2-smir/


Neformaliojo švietimo programų registras (NŠPR)
https://www.nspr.smm.lt/aikos2-ktprr/


Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS)
http://www.svis.smm.lt/


Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti 
http://www.lamabpo.lt/


Studijų kokybės vertinimo centras
http://www.skvc.lt/


Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras 
http://www.kpmpc.lt/


LR ekonomikos ir inovacijų ministerija
http://eimin.lrv.lt/


LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
http://www.socmin.lt/


Užimtumo tarnyba
https://uzt.lt/


Jaunimo reikalų agentūra
https://jra.lt/

 

Europos Sąjungos informacinės tarnybos ir svetainės:

Europass – asmeninė mokymosi ir darbo Europoje platforma
https://europa.eu/europass/en


Euroguidance  – europinis  nacionalinių karjeros orientavimo ir konsultavimo centrų tinklas  
https://euroguidance.eu/


EuropeDirect –  padeda gerinti piliečių suvokimą apie tai, kuo ES jiems yra naudinga kasdieniniame gyvenime. Kartu jis padeda nustatyti, kokie ES politikos aspektai yra svarbūs vietos lygmeniu, išsiaiškinti piliečių lūkesčius ir ES institucijoms gauti grįžtamąją informaciją.
https://eudirect.lt/


EURES  – Europos Sąjungos šalių, taip pat Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos užimtumo tarnybų bendradarbiavimo tinklas
https://eures.ec.europa.eu/index_lt


ENIC-NARIC – nacionaliniai akademinio pripažinimo informacijos centrai, teikiantys informaciją ir konsultacijas apie užsienio institucijų išduotų diplomų ir jose baigtų dalinių studijų akademinį pripažinimą ES ir šalyse partnerėse. Lietuvoje šio tinklo funkcijas vykdo Studijų kokybės vertinimo centras.
http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Lithuania


CEDEFOP – Europos profesinio mokymo plėtros centras.
http://www.cedefop.europa.eu/


ELGPN – Europos visą gyvenimą trunkančio orientavimo politikos tinklas.
http://www.elgpn.eu/  


Eurydice – informacija apie Europos šalių švietimo sistemas ir politiką.
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/


Euraxess  – Lietuvos mokslininkų mobilumo centras, nemokamai teikiantis praktinę informaciją mobiliems mokslininkams ir tyrėjams, tiek atvykstantiems dirbti į Lietuvą, tiek išvažiuojantiems dirbti į užsienio šalis.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php


ESCO  –  Europos įgūdžių (gebėjimų),kvalifikacijų ir profesijų klasifikatorius.
https://esco.ec.europa.eu/lt


ETF – Europos mokymo fondas 
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/home

 

ES  švietimo ir mobilumo plėtros paramos programų tinklalapiai Lietuvoje:

Švietimo mainų paramos fondas
https://smpf.lrv.lt/lt/


„Erasmus+“ programa Lietuvoje
https://erasmus-plius.lt/


Nordplus programa Lietuvoje
https://www.nordplus.lt/


Nacionalinis Europass centras
https://www.europass.lt/   


Europos socialinio fondo agentūra
http://www.esf.lt/


Eurodesk –  nemokamai teikia informaciją ir patarimus jaunimui ir žmonėms dirbantiems su jaunimu apie studijas, stažuotes, darbą ir savanorystę.
http://www.zinauviska.lt/lt/