Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašas, patvirtintas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-617
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/21926e50c45d11ec8d9390588bf2de65

 

Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 847
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25f4c2c023af11edb4cae1b158f98ea5

 

Rekomendacijas dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigose, patvirtintos LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1334
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f3dfe340291d11edb4cae1b158f98ea5