Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros LINEŠA organizuojami seminarai specialistams
http://www.mukis.lt/lt/kvalifikacijos_tobulinimas.html

 

LINEŠA ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos
https://mukis.lt/karjeros-specialistams/kvalifikacijos-tobulinimas/ilgalaikes-kvalifikacijos-tobulinimo-programos

 

Karjeros specialisto kvalifikacijos tobulinimo programa
https://openstudies.vdu.lt/dalykai/socialiniai-mokslai/karjeros-specialisto-kvalifikacijos-tobulinimo-programa/

 

Šiuolaikinių didaktikų centro (ŠDC) mokymai pagal Pedagoginių-psichologinių žinių kurso programą
https://sdcentras.lt/mokymai/pedagoginiu-psichologiniu-ziniu-kursas/

 

ŠDC seminarai mokykloms
https://sdcentras.lt/mokymai/seminarai-mokykloms/

 

MRU magistro studijų programa „Karjeros valdymas“
https://www.mruni.eu/study_program/karjeros-valdymas/

 

VU Šiaulių akademijos magistro studijų programa „Karjeros edukologija“
https://www.sa.vu.lt/stojantiesiems/magistranturos-studijos/karjeros-edukologija#apie-programa

 

VDU atvirųjų e-studijų programa „Karjeros planavimo ir valdymo gebėjimų ugdymas“
https://openstudies.vdu.lt/dalykai/socialiniai-mokslai/karjeros-planavimo-ir-valdymo-gebejimu-ugdymas/

 

Erasmus+ strateginių partnerysčių projekto N° 2020-1-CZ01-KA204-078378 „Career Guidance for the 21st Century“ e-mokymosi kursas (anglų k.)
https://careerguidancecourse.eu/ 

 

Open University e-mokymosi kursas „Careers education and guidance“ (anglų k.)
https://www.open.edu/openlearn/education-development/careers-education-and-guidance/content-section-0?active-tab=description-tab 

 

Erasmus+ profesinio tobulėjimo kursų katalogas mokytojams ir kitiems mokyklų darbuotojams
https://www.schooleducationgateway.eu/lt/pub/teacher_academy/catalogue.cfm