Virginija Jaruševičiūtė 

„Euroguidance“ ambasadorė.
Veiklos laikas: 2021–2023 m.

Virginija karjeros ugdymo srityje dirba apie dešimtmetį. Šioje srityje gali „įdarbinti“ savo žingeidumą bei norą judėti į priekį. Mėgsta pažinti, atrasti, išmokti kažką naujo, pasidalinti žiniomis, nemėgsta trypčioti vietoje, o idealus poilsis jai  – kopimas į kalnus. „Neretai karjeros ugdymo renginiuose kopimą į kalnus lyginu su tikslų siekimu ir karjeros planavimu – kai kopi į kalną, prieš akis turi tik tą tikslą – pasiekti viršukalnę, o jeigu tas tikslas tikrai tau svarbus net sunkiausias kopimas neatrodys per sunkus. Tačiau įkopęs pamatai daug kitų viršukalnių, kurias norėtum pasiekti“, – sako Virginija.

Virginija projektui „Euroguidance“ yra sukūrusi keletą įdomių bei žaismingų testų, stalo žaidimą „Profesijų loto“, rengia interviu ir straipsnius apie įvairių profesijų žmones ir per jų pavyzdį atskleidžia profesijas, veda paskaitas ir virtualius seminarus karjeros ugdymo specialistams, dalyvauja konferencijose, konsultuoja individualiai.

Laurynas Puidokas

„Euroguidance“ ambasadorius, karjeros konsultantas. 
Veiklos laikas: 2021–2023 m.

Laurynas dar besimokydamas mokykloje įsitraukė į su karjeros ugdymu susijusias veiklas, teikia individualias konsultacijas ieškantiems karjeros kelio, padeda susikurti konkretų individualų karjeros planą, rengia metodines priemones karjeros specialistams, skaito pranešimus įvairiuose renginiuose, konferencijose, veda seminarus ir praktines dirbtuves karjeros specialistams bei moksleiviams.

Dr. Simona Crisafulli

„Euroguidance“ ambasadorė.
Veiklos laikas: 2021–2023 m.

Simona Crisafulli yra žmogus orkestras – jos veiklų spektras apima nuo tinklaraščio rašymo iki socialinių tyrimų. Vaikystėje svajojusi būti mokslininke, tačiau tapusi aktyvia visuomenės veikėja ir komunikatore, Simona nė kiek nesigaili. Jos pozityvumas, gebėjimas padėti kitiems žmonėms atrasti savo profesinį kelią ir noras dalintis su kitais idėjomis bei patarimais, energingą, iniciatyvią ir autentiškos patirties svarbumu tikinčią asmenybę veda pirmyn.  Simona projektui „Euroguidance“ rengia publikacijas, kalbina įvairių profesijų asmenis tekstams ir vaizdo interviu karjeros, mobilumo ir švietimo tematika.

2023 m. Simona Crisafulli atliko tyrimą „Lietuvos bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų įgyvendintų „Erasmus+“ reintegracijos projektų charakteristikos iš užsienio sugrįžusių/ atvykusių asmenų įtraukties aspektu“.

Dainius Jakučionis

„Euroguidance“ ambasadorius, gydytojas psichoterapeutas. 
Veiklos laikas: 2021–2023 m.

Dainius Jakučionis skaito gyvas ir virtualias paskaitas, rengia konsultacijas, publikacijas ir kitais būdais prisideda prie karjeros specialistų bendruomenės žinių ir kompetencijų turtinimo profesinėje srityje. D. Jakučionį labai domina besikeičiančios žmogaus smegenys ir kaip jos priima pasikeitimus žmogaus gyvenime, įtraukiant ir profesijos pokyčius ar pasirinkimus.