Pažintinis vizitas karjeros specialistams Švedijoje – teikite paraiškas

Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas) įgyvendina projektą „Euroguidance“, kuris finansuojamas Europos Komisijos ir valstybės biudžeto lėšomis. Pagrindinis projekto tikslas – profesinio orientavimo plėtra Lietuvoje ir Europoje.

Nuo 2020 m. „Euroguidance“ projektas yra tarptautinio bendradarbiavimo tinklo „Academia“ narys. „Academia“ karjeros specialistams siūlo profesinio tobulinimosi galimybes Europoje, dalyvaujant tinklo narių organizuojamuose pažintiniuose vizituose.

2023 m. gegužės 8 – 11 d. Švedijoje, Geteborge, Career Guidance Center Gothenburg organizuoja „Academia“ tinklo pažintinį vizitą „Methods, tools and best practice in guidance in Gothenburg”.

Pažintinis vizitas orientuotas į profesinį orientavimą mokykloje, pasikeitimą gerąja patirtimi, metodika ir konsultavimo įrankiais. 

Laukiami vizito rezultatai:

 • Dalyviai įgis žinių apie Švedijos ir Geteborgo švietimo ir profesinio orientavimo sistemą;
 • Bus pristatyti darbo Geteborgo karjeros orientavimo centre metodai;
 • Dalyviai įgis žinių apie įvairius praktinius metodus ir įrankius, vykdant jaunimo ir suaugusiųjų profesinį orientavimą.

 

Detalus vizito aprašymas ir programa: https://www.euroguidance.eu/international-mobility/training-opportunities, pasirinkus Švediją.

Dalyvavimo pažintiniame vizite tinkamumo kriterijai:

 • Karjeros specialistai, dirbantys visų tipų švietimo įstaigose. Paraiška teikiama dalyvio institucijos vardu;
 • Paraiška pildoma anglų kalba (seminaro dalyvių anglų kalbos kalbėjimo lygis ne žemesnis nei B1);
 • Pilnai užpildyta ir pasirašyta paraiška pateikta iki 2023 m. kovo 6 d. 10 val.

 

Planuojama, kad vizite dalyvaus 1 dalyvis iš Lietuvos.

Vizito į Švediją finansavimas:


Finansavimo informacija

Kelionės ir pragyvenimo (dienpinigiai ir apgyvendinimas) išlaidos.

Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki pažintinio vizito vietos Švedijoje ir atgal.


Dalyvio kelionės ir pragyvenimo išlaidos kompensuojamos pagal faktines išlaidas iki 820 EUR.

Jeigu Fondo skirtos sumos nepakaks padengti numatytas tinkamas dalyvio išlaidas, skiriama suma gali būti padidinta vienašališku Fondo sprendimu.

Atrinkto dalyvio institucijos vadovą kviesime pasirašyti Bendradarbiavimo sutartį  (elektroniniu parašu). Išlaidų kompensavimas bus vykdomas įvykdžius įsipareigojimus ir pateikus dokumentus numatytus sutartyje.

Esant poreikiui kompensuojamos dalyvio kelionės metu patirtos Covid-19 testavimo išlaidos, kai toks testavimas yra privalomas pagal galiojančių teisės aktų nuostatas.

 

Kaip pateikti paraišką

Norėdami dalyvauti pažintiniame vizite užpildykite paraišką sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti. Paraiškų teikimo terminas – 2023 m. kovo 6 d. 10 val.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būti pasirašyta vadovo bei pažintinio vizito dalyvio originaliais parašais. Užpildytą paraišką sistemoje sugeneruokite, pasirašykite, skenuokite, įkelkite į sistemą ir pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visos gautos paraiškos bus vertinamos vadovaujantis tinkamumo ir kokybės kriterijais.

Paraiškų tinkamumo kriterijai:

 • Paraiška pateikta laiku;
 • Užpildyta tinkama paraiškos forma;
 • Užpildytos visos paraiškos dalys;
 • Paraiška užpildyta anglų kalba;
 • Dalyvis ir įstaiga atitinka pažintinio vizito tikslinę grupę;
 • Paraiška pasirašyta dalyvio ir įstaigos vadovo/įgalioto asmens.

 

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 20 balų. Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis šiais kriterijais:

Vizito aktualumas (ne daugiau kaip 10 balų)


Aiškiai aprašytas ir pagrįstas pasirinkto vizito aktualumas. Įvardinti ir aprašyti dalyvio ir įstaigos poreikiai, aprašyta jų sąsaja su vizito programa.

Poveikis ir sklaida (ne daugiau kaip 10 balų)


Numatytas konkretus įgytos patirties ir žinių sklaidos planas. Aiškiai ir konkrečiai aprašyta, kaip ketinama įgyta patirtimi grįžus pasidalinti su kolegomis ir pritaikyti darbinėje profesinio orientavimo veikloje.

 

Prioritetas vertinant paraiškas bus skiriamas dalyviui, kuris:

 • Dirba švietimo įstaigoje veikiančioje kaimiškoje vietovėje (Kaimiška vietove laikoma gyvenvietė, kurioje gyvena 3000 ir mažiau gyventojų (šis apibrėžimas taip pat naudojamas Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) tyrimuose, kuriuose dalyvauja Lietuva). Nustatant atitiktį šiam prioritetui bus remiamasi Statistikos departamento paskutinio oficialaus gyventojų surašymo duomenimis);
 • Profesinio orientavimo paslaugas teikia 5-12 klasių mokiniams.

 

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

 • Apie atrankos rezultatus dalyviai informuojami el. paštu.
 • Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Moniką Rajeckaitę el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba tel. +370 658 69432.

 

Kita informacija

Pateikdami savo duomenis, sutinkate, kad duomenų valdytojas VšĮ Švietimo mainų paramos fondas, juridinio asmens kodas 300629875, buveinės adresas Rožių al. 2 (toliau – Fondas), šio sutikimo pagrindu tvarkytų Jūsų pateiktus asmens duomenis projekto „Euroguidance“ įgyvendinimo Lietuvoje tikslu.

Teikdami asmens duomenis, t. y. sutikdami su asmens duomenų naudojimu aukščiau nurodytais tikslais, esate informuoti, apie:

 • tai, jog Jūsų asmens duomenis Fondas tvarkys 5 metus nuo projekto pabaigos dienos, išskyrus atvejus, jei pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir / ar duotą sutikimą atšauksite, jeigu Fondas neturės teisėto pagrindo tęsti asmens duomenų tvarkymą;
 • tai, jog turite teisę raštu (el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ar paštu adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius) kreipiantis į Fondą prašyti susipažinti su Fondo tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis bei teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • tai, jog laisva valia sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, ir turite teisę bet kuriuo metu raštu (el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ar paštu adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius) kreipiantis į Fondą atšaukti duotą sutikimą ir / arba nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi minėtais tikslais, tačiau tokiu atveju Fondas negalės Jums ateityje pateikti informacijos, susijusios su Fondo veikla;
 • jūsų duomenys nebus perduodami už ES/EE teritorijos ribų;
 • savo teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310, Vilnius, tel. nr. (85) 279 1445, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.).

 

Perduodami Fondui savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su „Euroguidance“ Privatumo politikos taisyklėmis bei su taisyklėse nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais ir sąlygomis.