Ugdymas karjerai pradinių klasių mokiniams

Pristatome metodinę priemonę Idėjos ugdymo karjerai pamokoms ir veikloms“ , skirtą mokytojams ir ugdymo specialistams, dirbantiems su pradinių klasių mokiniais.

Leidinyje pateikiamos idėjos veikloms karjeros ugdymo ar klasės valandėlės pamokose. Pasiūlytas idėjas galima modifikuoti pagal klasės poreikį, rinktis pristatyti kitas profesijas negu nurodytos leidinyje.

Leidinio turinį parengė „Euroguidance“ ambasadorius Audrius Kurlavičius.

Leidinys išleistas projekto  „Euroguidance“ lėšomis ir platinamas tik elektroniniu formatu.