Ataskaita „Akademinė mobilumo vertė“

„Akademinė mobilumo vertė“ –  Švedijos aukštojo mokslo tarybos, „Euroguidance“ tinklą Švedijoje valdančios organizacijos, ataskaita. Ši ataskaita yra projekto, kurį finansavo ES Komisija ir Švietimo ir mokslinių tyrimų ministerija, rezultatas. Joje pateikiamos rekomendacijos, kuriose daugiausia dėmesio skiriama orientavimui ir internacionalizuotiems planuojamiems mokymosi rezultatams, kad pagerėtų internacionalizacija ir studentų mobilumas.

Septyni Švedijos universitetai praktiškai išbandė projekto rekomendacijas ir taip prisidėjo prie projekto rezultatų. Su šia ataskaita galite susipažinti paspaudę nuorodą po nuotrauka.