Euroguidance projekto siekis – profesinio informavimo ir konsultavimo plėtra Lietuvoje bei Europoje. Projektas yra ir europinio Euroguidance tinklo, vienijančio Euroguidance centrus 34 Europos erdvės šalyse, narys. Nacionalinio ir tarptautinio pobūdžio veiklų derinys leidžia Euroguidance pasiekti išskirtinių rezultatų plėtojant profesinio informavimo ir konsultavimo sistemą, paslaugų kokybę ir prieinamumą, skatinant mokymąsi visą gyvenimą.

Euroguidance pirmiausia yra informacinių ir metodinių išteklių centras Lietuvos profesinio informavimo ir konsultavimo specialistams, Euroguidance lėšomis išleistos naujausios informacinės ir metodinės karjeros planavimo priemonės, nuolat organizuojami mokymo bei informaciniai seminarai specialistams.

Euroguidance – tai mobilumas ir profesinis orientavimas Europos Sąjungoje:

 • metodiniai ir informaciniai leidiniai apie mobilumo galimybes;
 • informavimas apie mobilumo ir kvalifikacijos kėlimo galimybes;
 • informacija apie mokymosi galimybes Lietuvoje ir Europos Sąjungoje;
 • internetinės profesinio informavimo ir konsultavimo priemonės;
 • mokymo seminarai ir konferencijos;
 • informacija apie Lietuvos ir kitų šalių švietimo bei profesinio informavimo ir konsultavimo sistemas, projektinę veiklą, metodus, gerąją patirtį;
 • bendradarbiavimas su Lietuvos ir Europos institucijomis, europiniais tinklais, Europos Euroguidance centrais.

 

Tikslinės grupės:

 • profesinio orientavimo specialistai, institucijos;
 • besimokantys ar dirbantys asmenys;
 • mobilumu besidomintys asmenys;
 • visi kiti profesinės karjeros plėtojimu suinteresuoti asmenys bei institucijos.

 

Euroguidance projektas Lietuvoje įgyvendinamas nuo 1998 m. Nuo 2007 m. šį projektą administruoja Švietimo mainų paramos fondas.