Mobilumo kompetencijų kompasas

1%

Šis testas, susidedantis iš 35 trumpų teiginių,k padės Tau įsivertinti tarptautinio mobilumo veikloje įgytų patirčių ir gebėjimų visumą. Tavo tarptautinio mobilumo patirtis bus įvertinta simboliniu žuvėdros ženkleliu. Poliarinė žuvėdra – tikra mobilumo ekspertė. Ji per metus įveikia maždaug 80 000 kilometrų.

Testo rezultatai Tau padės nusistatyti tikslus ar užduotis tolimesniam asmeniniam tobulėjimui. Atsakydama (-s) į testo klausimus galvok apie konkrečią mobilumo patirtį, kurios metu įgytas kompetencijas nori įsivertinti.

Jei esi pasirengusi (-ęs) pradėti testą – pirmyn!