Orientavimo sistemos Europos šalyse 

ES rekomendacinės priemonės, kuriomis siekiama padėti šalių vyriausybėms užtikrinti orientavimo paslaugas:

 • Visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos ir sistemų tobulinimas. Europos rekomendacinės priemonės. [LT] [EN]
 • Visą gyvenimą trunkančio orientavimo veiklos kryptys: pažangos apžvalga 2008–2010 m. Europos visą gyvenimą trunkančio orientavimo politikos tinklo (ELGPN) darbo ataskaita. [LT] [EN]
 • Visą gyvenimą trunkančio orientavimo politikos tinklo (ELGPN) leidinys "Visą gyvenimą trunkančio orientavimo politikos plėtra: Europinių išteklių rinkinys [EN] 
  • šio leidinio dalis "Karjeros valdymo kompetencijos" lietuvių kalba [LT]
 • 2014 m. Visą gyvenimą trunkančio orientavimo tinklo (ELGPN) projekto ekspertų parengti leidiniai:
  "Mokymasis darbo vietoje ir visą gyvenimą trunkantis orientavimas" [EN]
  "Ankstyvas iškritimas iš švietimo sistemos ir visą gyvenimą trunkantis orientavimas" [EN]
 • Visą gyvenimą trunkančio orientavimo tinklo (ELGPN) parengta priemonė"The Evidence Base on Lifelong Guidance"(2014) [EN]
  Ilgosios ir trumposios šių leidinių santraukų vertinamas lietuvių kalba prieinamas čia [LT], [LT]

 

ES šalių profesinio orientavimo sistemų aprašai, pateikiami Euroguidance tinklo interneto svetainėje www.euroguidance.net:

Airija Italija Prancūzija
Austrija Jungtinė Karalystė Rumunija
Belgija (Flandrija) Kipras Slovakija
Bulgarija Latvija Slovėnija
Čekija Lenkija Suomija
Danija Lichtenšteinas Švedija
Estija Liuksemburgas Šveicarija
Graikija Malta Turkija
Islandija Norvegija Vengrija
Ispanija Nyderlandai Vokietija

 

Informacija apie Europos šalių orientavimo sistemas kituose šaltiniuose:

Airija: Nacionalinis švietimo orientavimo centras; Informavimo ir konsultavimo institucijų nuorodų sąrašas

Austrija: Orientavimo sistema

Graikija: Konsultavimo ir orientavimo sistema

Italija: Profesinio orientavimo sistema Italijoje (informaciją paruošė Alytaus darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba)

Lichtenšteinas: Berufsberatungsstelle kompetencijų centras, konsultuojantis studijų bei profesijos pasirinkimo klausimais

Nyderlandai: švietimo sistema

Serbija: Profesinis orientavimas

Informacija apie Europos šalių nacionalines švietimo sistemas - Europos nacionalinių švietimo sistemų enciklopedijoje Eurypedia.

Tarptautinės organizacijos ir tinklai, susiję su orientavimu karjerai

Cedefop – Europos agentūra, skatinanti profesinio mokymo plėtrą. Tai Europos Sąjungos ekspertizės centras, skirtas profesinio mokymo plėtrai ir įrodymais pagrįstai politikai skatinti ir remti. Viena iš Cedefop užduočių yra teikti orientavimo praktikams patarimus, tyrimus, analizę ir informaciją. Cedefop interneto svetainės dalis yra skirta informacijai apie visą gyvenimą trunkantį orientavimą (kairiajame meniu pasirinkite „Developing lifelong guidance“). Čia rasite informaciją apie Europos projektus, skirtus orientavimui, nuorodas į leidinius ir tyrimų rezultatus, orientavimo strategijų ir praktikos gerosios patirties pavyzdžius, ir visų orientavimu suinteresuotų pusių tinklą.

International Association for Counselling (IAC) skatina keistis idėjomis, tyrimų rezultatais ir asmenine patirtimi konsultavimo ir orientavimo karjerai srityje, organizuodama konferencijas, leisdama Tarptautinį konsultavimo pažangos žurnalą ir vykdydama kitas veiklas.

The International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG) – pasaulinė orientavimo ir konsultavimo karjerai organizacija, kurios misija – skatinti švietimo ir profesinio orientavimo plėtrą ir kokybę. IAEVG misija taip pat yra užtikrinti, kad visi piliečiai, kuriems reikalingos ir kurie nori gauti švietimo ir profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas, gali šias konsultavimo paslaugas gauti iš kompetentingų ir pripažintų darbuotojų.

Asociacija tris kartus per metus leidžia naujienlaiškį. Be to, IAEVG leidžia Tarptautinį švietimo ir profesinio orientavimo žurnalą. Tai recenzuojamas žurnalas, kuriame publikuojami straipsniai, skirti darbui ir laisvalaikiui, karjeros vystymui, konsultavimo ir orientavimo karjerai bei ugdymo karjerai klausimams.

The International Centre for Career Development and Public Policy (ICCDPP). šio centro užduotis – suteikti geresnes galimybes tarptautiniu mastu dalintis žiniomis ir informacija, susijusiomis su viešosios politikos ir karjeros plėtojimo klausimais. ICCDPP turi informacinę bazę, kurioje pateikiami tarptautinių simpoziumų protokolai, taip pat interneto svetainės vartotojų ir kitų tarptautinių veikėjų pateiktos ataskaitos ir naujienos. ICCDPP remia EBPO, Pasaulio Bankas, Europos Komisija ir kt.

The Nordic Association of Educational and Vocational Guidance (NAEVG) yra susivienijimas, jungiantis šiaurės šalių, Alandų bei Farerų salų nacionalines švietimo ir profesinio orientavimo asociacijas. NAEVG tikslas yra stiprinti profesinį orientavimą šiaurės šalyse. NAEVG organizuoja seminarus ir konferencijas bei plėtoja bendradarbiavimą su Baltijos šalimis.

The European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) padeda Europos Sąjungos valstybėms narėms ir Komisijai gerinti bendradarbiavimą orientavimo karjerai klausimais tiek švietimo, tiek užimtumo sektoriuose. ELGPN tikslas yra skatinti bendradarbiavimą orientavimo karjerai klausimais valstybių narių lygmenyje bei siūlyti atitinkamas struktūras bei paramos mechanizmus, padedančius įgyvendinti Europos Sąjungos Ministrų Tarybos 2004 m. ir 2008 m. rezoliucijose nustatytus prioritetus visą gyvenimą trunkančio orientavimo srityje. ELGPN įkūrė valstybės narės, Tinklą remia Europos Komisija.