Tarptautiniai terminai, jų suvokimas

Ketinant studijuoti užsienyje, labai svarbu įsigilinti į pasirinktos šalies švietimo sistemą. Reikėtų sužinoti, kokio tipo aukštosios mokyklos yra toje šalyje (universitetinės, neuniversitetinės), kokia mokslinių laipsnių sistema (ar lengva patekti į akademinį laipsnį suteikiančią programą pradėjus studijuoti ne universitetinėje aukštojoje mokykloje), kaip stojama, kaip finansiškai remiami studentai. Labai svarbu teisingai suvokti terminus, vartojamus aprašant švietimo sistemą, įvardinant mokslo įstaigas, paaiškinant studijų programas. Dažnai tas pats žodis įvairiose šalyse turi skirtingą reikšmę. Lietuvoje vartojami terminai, nusakantys švietimo sistemą, aukštąsias mokyklas, studijų programas, ne visada reiškia tą pat kitose šalyse.

Pavyzdžiui, žodis college (koledžas) Lietuvoje asocijuojasi su institucija, kuri yra neuniversitetinė aukštoji mokykla. Anglijoje (Didžiojoje Britanijoje) ar Jungtinėse Amerikos Valstijose koledžais gali būti vadinamos labai garsios aukštosios universitetinės mokyklos arba atskiri kurio nors universiteto fakultetai. Kitas pavyzdys: universiteto teisės ar medicinos fakultetai dažnai vadinami mokyklomis –Law School ar School of Medicine. Lietuvoje žodis „mokykla“ paprastai suprantamas kaip sąvokos „vidurinė mokykla“ ar „profesinė mokykla“ trumpinys, o užsienyje šios sąvokos reikšmė kur kas platesnė. Jungtinėse Amerikos Valstijose teisės mokykloje (Law School) studijuojama jau turint pirmąjį universiteto diplomą ir bakalauro laipsnį, o Lietuvoje ši sąvoka suprantama kaip specializuotos profesinės mokyklos pavadinimas.

Mokinio ar studento pažangumo santykinis įvertinimas – pažymių vidurkis – taip pat skaičiuojamas skirtingai. Yra šalių, kuriose taikomas sudėtingesnis skaičiavimas nei pažymių sumos dalyba iš išklausytų dalykų skaičiaus. Tai gali būti ne pažymių vidurkis, o vieno kredito (savaitinio darbo krūvio) vertinimo vidurkis. Jis apskaičiuojamas pagal sudėtingesnes formules, bet aiškiau atspindi jaunuolio gebėjimą mokytis.  

Kaip nesuklysti ir tinkamai pasirinkti aukštąją mokyklą ir studijų programą? Būtina pradėti nuo konkrečios šalies švietimo sistemos, o ne nuo informacijos apie kurį nors atskirą universitetą. Tada bus paprasčiau lyginti dominančios šalies sistemą su Lietuvos švietimo sistema. Bus aiškiau, ką reiškia vienas ar kitas švietimo institucijos pavadinimas ir kokios pakopos išsilavinimas bus įgytas studijų metu, taip pat bus paprasčiau nurodyti ir paaiškinti Lietuvoje jau įgytą išsilavinimą.

Keletas pavyzdžių ketinantiems studijuoti Jungtinėse Amerikos Valstijose:

Anglų kalba yra populiariausia kalba susirašinėjant su aukštosiomis mokyklomis užsienyje, todėl pateikiame šios kalbos žodynėlį. Jis sudarytas iš aukštųjų mokyklų laiškuose dažnai pasitaikančių žodžių ar jų interneto puslapiuose aptinkamų terminų.