Padidinti šriftąPadidinti šriftą   Išsaugoti pdf formateIšsaugoti pdf formate   SpausdintiSpausdinti
AtgalAtgal

Studijų finansavimo sąlygos

Nuo 2009–2010 mokslo metų iš esmės pasikeitė pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų finansavimo valstybės lėšomis tvarka. Valstybės lėšos studijų išlaidoms skiriamos toms aukštosioms mokykloms ir toms studijų programoms, kurias pasirenka stojantieji, turintys geriausius mokymosi rezultatus (studijų krepšelio principas). Studijų finansavimas valstybės lėšomis nepriklauso nuo studijų formos, t. y. rinktis galima nuolatinės ar ištęstinės formos studijas (jei tik aukštoji mokykla siūlo), nepriklauso ir nuo steigėjo – rinktis galima tiek valstybinę, tiek nevalstybinę aukštąją mokyklą.

Studijų krepšeliams skiriamos valstybės biudžeto lėšos visų pirma paskirstomos pagal studijų sritis kiekvienam sektoriui – universitetams ir kolegijoms (Vyriausybės nutarimu maždaug vasario mėnesį). Tuomet švietimo ir mokslo ministras pagal metines studijų normines kainas nustato ir paskelbia preliminarius valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius kiekvienai iš studijų sričių (arba krypčių grupių).

Studijų krepšelio principas įdiegtas tik pirmosios pakopos ir vientisosiose studijose. Antrosios (magistrantūros) ir trečiosios (meno aspirantūros, doktorantūros) pakopų studijų vietos paskirstomos planiniu būdu priklausomai nuo aukštosios mokyklos mokslinės (meninės) veiklos rezultatų ir kitų kriterijų. Informacija apie valstybės biudžeto lėšomis apmokamą studijų vietų skaičių antrojoje ir trečiojoje pakopose skelbiama pavasarį, Vyriausybei jį apsvarsčius ir  patvirtinus.

Visose aukštosiose mokyklose galima studijuoti ir savo lėšomis – mokant aukštosios mokyklos nustatytą studijų kainą. Studijų kaina priklauso nuo studijų krypties ar konkrečios programos. Kiekvienoje aukštojoje mokykloje tos pačios krypties studijų programos kaina gali skirtis. Kainas patvirtina universiteto senatas (kolegijos akademinė taryba), jos skelbiamos kiekvienos aukštosios mokyklos studentų priėmimo taisyklėse (http://www.lamabpo.lt). Studentų, priimamų studijuoti savo lėšomis, skaičiaus valstybė nereguliuoja, jį savarankiškai nustato kiekviena aukštoji mokykla, įvertinusi galimybę užtikrinti studijų kokybę. Tačiau studijuojantiems savo lėšomis teikiama parama – valstybės remiamos paskolos.

Visą kainą mokantys asmenys priimami per bendrąjį priėmimą, tame pačiame prašyme galima nurodyti tiek valstybės finansuojamą, tiek mokamą studijų vietą. 

2009 m. daugiausia biudžeto lėšų buvo skirta technologijos mokslų studijoms (jų kaina didžiausia), tačiau studijų krepšelių skaičius didžiausias buvo socialinių mokslų studijų (šių studijų kaina palyginti su technologijos mokslų studijų gerokai mažesnė). Universitetiniame sektoriuje preliminarus studijų krepšelių skaičius buvo maždaug 11 tūkstančių, kolegijų sektoriuje – 10 tūkstančių.


Studentų priėmimo 2009 m. į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas valstybinėse ir nevalstybinėse aukštosiose mokyklose rezultatai (Švietimo ir mokslo ministerijos duomenys)

Valstybės finansuojamų studentų skaičius

Studentų, mokančių aukštosios mokyklos nustatytą studijų kainą, skaičius

Iš viso

Universitetinėse studijose –  

11 513

Universitetinėse studijose –

14 316

Universitetinėse studijose  –

25 829 

Koleginėse studijose –

9 274

Koleginėse studijose –

6 341

Koleginėse studijose –

15 615

Iš viso: 20 787 (50,2 proc.)

Iš v iso: 20 657 (49,8 proc.)

 

Viso pirmakursių: 41 444

 

Faktinis priėmimas rodo, kad pusė šiemetinių pirmakursių studijuoja nemokamai, kita pusė – moka už mokslą aukštosios mokyklos nustatytą studijų kainą.