Padidinti šriftąPadidinti šriftą   Išsaugoti pdf formateIšsaugoti pdf formate   SpausdintiSpausdinti
AtgalAtgal

Ergoterapeutas

DARBO APRAŠYMAS

Ergoterapeutas dirba su asmenimis, turinčiais psichinės ir fizinės sveikatos sutrikimų. Ergoterapeuto darbo pobūdis priklauso nuo pasirinktos specializacijos: abilitacijos ir reabilitacijos, klinikinio gydymo ir priežiūros, paciento sveikos gyvensenos išlaikymo, ergoterapinės praktikos plėtros ir kt. Pagrindinė ergoterapeuto veikla susijusi su ergoterapija – pacientų galimybių grąžinimas, išlaikymas arba sutrikimų kompensavimas, padedant jiems savarankiškai gyventi pagal savo norus, poreikius ir visuomenės nustatytus reikalavimus. Specialistas padeda neįgaliems įvairaus amžiaus žmonėms įsitraukti į aktyvią veiklą, atkuriančią prarastas funkcijas, padeda pacientams tenkinti asmeninius poreikius: paruošia kasdienei veiklai, darbui ir laisvalaikiui, stengiasi kuo labiau integruoti juos į visuomenę. Moko žmones savarankiškai gyventi, apsirengti, pavalgyti, susišukuoti, nusiprausti, ruošti ir gaminti maistą. Dirbdamas naudoja įvairią reabilitacijos įrangą, pagalbines priemones ir protezus. Dirba gydymo, reabilitacijos, slaugos, pirminės sveikatos priežiūros, vaikų ugdymo institucijose, socialinės globos ir rūpybos tarnybose, darbo terapijos ir geriatrijos centruose bei kitose įstaigose, kuriose teikiama reabilitacinė pagalba ar dirba neįgalūs žmonės. Atostogų trukmė – 35 arba 42 kalendorinės dienos (priklauso nuo darbo pobūdžio, stažo ir įstaigos tipo).

ASMENINĖS SAVYBĖS

Intensyvus ir nuolatinis bendravimas su įvairaus amžiaus neįgaliais, turinčiais psichinės ar fizinės sveikatos sutrikimų pacientais reikalauja iš ergoterapeuto specifinių psichologinių savybių: pasitikėjimo savimi, sugebėjimo valdyti emocijas, tolerantiškumo ir kantrybės. Taip pat svarbi fizinė ištvermė ir atsparumas stresui. Šios profesijos nepatartina rinktis žmonėms, turintiems didelių regos, klausos, judėjimo sutrikimų, linkusiems į depresiją, alergiškiems įvairioms cheminėms medžiagoms ir vaistams. Dirbti draudžiama asmenims, sergantiems tuberkulioze ar kitomis užkrečiamosiomis ligomis.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Kolegijos absolventas gali dirbti ergoterapeutu, fizioterapijos gydytojo padėjėju, gydomosios mankštos instruktoriumi. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose. Gali tęsti studijas aukštojoje universitetinėje mokykloje.

GIMINIŠKOS PROFESIJOS

Kineziterapeutas*, slaugytojas*, medicinos socialinis darbuotojas*, ergoterapeutas*.

MOKYMO ĮSTAIGOS IR STUDIJŲ TRUKMĖ

Kolegija Mokymosi forma ir trukmė (metais) Suteikiama profesinė kvalifikacija Konkursinį balą sudaro
D N V Brandos arba stojamieji egzaminai Egzaminų pažymių svertiniai koeficientai Mokomieji dalykai Metinių pažymių svertiniai koeficientai
D - dieninės studijos, N - neakivaizdinės studijos, V - vakarinės studijos

STUDIJŲ DALYKAI IR PRAKTIKA

bendrieji: filosofija, psichologija, bendroji ir specialioji pedagogika, kalbos kultūra ir specialybės kalba, kompiuterinės technologijos, užsienio kalba, lotynų kalba, žmogaus genetika, higiena, ekologija ir sveikatos mokymas, teisės pagrindai, tyrimų metodologija, vadybos ir verslo pagrindai, darbų ir civilinė sauga;
specialybės: anatomija ir fiziologija, biomechanika, darbo medicina, ergonomika, ergoterapijos darbo metodai, ergoterapija neurologijoje, pediatrijoje, psichiatrijoje, fizinė medicina, gerontologija ir geriatrija, kompensacinė technika ir jos pritaikymas, medicininė psichologija, ortopedija, patologijos pagrindai, reabilitacija ir abilitacija, slaugos pagrindai, socialinė medicina, traumatologija, užimtumo terapijos darbai, vidaus ligos dalykų ir praktinių gebėjimų;


Studijų programoje numatyta mokyti gaminti kompensacines priemones, sudaryti individualią ligonio ergoterapinę programą, dirbti su ligoniais, turinčiais įvairių neurologinių patologijų. Praktiniai gebėjimai ugdomi mokomosios (10–12 savaičių trukmės) ir baigiamosios (14–16 savaičių trukmės) praktikos, atliekamos kolegijų kabinetuose, ligoninėse, socialinės apsaugos ir švietimo sistemos įstaigose, reabilitacijos, gerontologijos, pirminės sveikatos priežiūros centruose, metu.