Ugdymo karjerai sistema - kokia ekonominė nauda?

Efektyviai veikianti ugdymo karjerai  sistema gali teikti ekonominę naudą šaliai. Nepasaint to, kad pirmiausiai ugdymas karjerai daro poveikį individui, bet vėliau, ilgalaikėje perspektyvoje atsiranda daug teigiamų socialinių ir ekonominių pokyčių nacionaliniu mastu. Anglų mokslininkai pateikė savo  argumentus ir įžvalgas, kaip efektyviai teikiamos ugdymo karjerai paslaugos gali paveikti trys politikos sritis: švietimo sistemą, darbo rinkos sistemą ir socialinės lygybės užtikrinimą.

Kviečiame susipažinti su studija: “The Economic Benefits of Career Guidance”.