Tarpvalstybiniai seminarai –  dešimtmetį besitęsianti „Euroguidance“ iniciatyva

2005 metais trijų kaimyninių šalių – Austrijos, Čekijos ir Slovakijos „Euroguidance“ centrai pradėjo įgyvendinti tarpvalstybinių seminarų idėją. Siekta ne tik glaudesnio bendradarbiavimo tarp šių šalių centrų, bet ir suteikti galimybę karjeros konsultantams susitikti, bendradarbiauti bei užmegzti ryšius su profesinio orientavimo politikos atstovais. Iniciatyvai įsibėgėjus prie jos jungėsi daugiau šalių, plėtėsi veiklų ir profesinių pažinčių ratas.

Kviečiame susipažinti su vykusių seminarų temomis ir darbo grupių rezultatais.