Susipažinkite su nauju profesinio orientavimo įrankiu

Profesinio orientavimo įrankis – tai nuolat atnaujinama informacija apie aukštųjų mokyklų absolventų integraciją darbo rinkoje, apimanti įvairių profesijų atstovus, jų išsilavinimą bei pajamas. Šio įrankio tikslas – pateikti informaciją, kuri būtų naudinga jaunuoliams priimant sprendimus dėl kelio pasirinkimo bei tolimesnės karjeros.

Šis įrankis skirtas abiturientams, planuojantiems studijas ar kitokią veiklą baigus mokyklą. Įrankis atviras ir prieinamas mokytojams, karjeros specialistams, mokinių tėvams ar globėjams bei besidomintiems aukštųjų mokyklų absolventų karjeros ypatumais.

Įrankį parengė Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras.