Ne iš piršto laužti profesinės motyvacijos receptai

Profesinio tobulėjimo iniciatyvoms skatinti – jautrus požiūris į jauną žmogų

Žmogiškųjų išteklių ekspertai vienu balsu tvirtina, kad geram darbuotojui būtina motyvacija. Vidinė motyvacija – atkaklus asmeninių tikslų įgyvendinimo siekimas ir šeimos, kolegų bei vadovo paskatinimas iš šalies yra labai svarbu kiekvieno potencialiai sėkmingo žmogaus gyvenime. Tačiau entuziazmas veikti, dirbti, mokytis ir tobulėti niekada nėra savaiminis. Visoms išvadintoms motyvacijos rūšims atsirasti būtina paskata.

Su jaunimu dirbantys specialistai jau seniai pastebėjo keletą aspektų, kurie ypač prisideda prie būsimųjų profesionalų-praktikų pozityvaus ugdymo, profesinių ir asmeninių savybių atpažinimo, savivertės skatinimo. Čia daug nuveikta Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre   užtikrinant modernų mokymąsi praktiškai ir įgaunat realioje darbo aplinkoje reikalingų įgūdžių, organizuojant būsimų specialistų stažuotes svečiose šalyse, lavinant socialinius jaunimo įgūdžius, susitinkant su sėkmingais verslininkais ir pavyzdingais savo srities asais. Neatsitiktinai paminėtos veiklos sugulė į projektą pavadinimu „Būsimųjų IT ir vizualinių technologijų specialistų karjeros projektavimo kūrybinės dirbtuvės“, kuriame atitinkamų sričių jaunieji specialistai iš skirtingų mokymo įstaigų kviečiami bendradarbiauti, kurti ir pažinti.

Kūrybinės bendradarbiavimo industrijos

Šių metų gegužę ir birželį Kauno taikomosios dailės mokykloje jau susitiko pirmųjų dviejų projekto etapų dalyviai - būsimieji vizualinės reklamos gamintojai ir kompiuterinio projektavimo specialybės mokiniai iš Vilniaus ir Kauno profesinių mokyklų. Šių ir rudenį planuojamų įvairių specialybių atstovų susitikimuose ypatingą vietą užima praktiniai užsiėmimai, kuriuose labai svarbu parodyti profesinį išmanymą ir kūrybiškumą. Užsiėmimai organizuojami įvairiomis formomis: profesinis praktinis protmūšis, „Idėjų inkubatorius“, kūrybinių dirbtuvių metu pagamintų darbų vertinimas ir aptarimas, praktiniai naujų profesinių technologijų išmėginimo seminarai.

Efektyvaus profesinių ir asmeninių galių atskleidimo nebūtų galima pasiekti be kruopščiai atrinktų bendradarbiavimo strategijų. Šias atrinkti padėjo ir jų įgyvendinimu praktinių užsiėmimų metu rūpinasi Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro vyresnysis socialinis pedagogas Tomas Morkūnas - vienas iš projekto idėjinių vadų. Pagalbos vaikui specialistas įsitikinęs, kad pasirinktos teisingos metodikos kūrybiškam darbui ir darbui komandoje įgūdžiams skatinti gelbsti jaunimui lengviau pritapti prie naujo kolektyvo, perprasti sveikos konkurencijos principus, tikslingai dalytis informacija ir gebėti reflektuoti, vertinti kito darbus bei įsivertinti pačiam save.

Realūs darbdavio reikalavimai ir sektini profesiniai pavyzdžiai

Pirmosiomis projekto kregždėmis tapo UAB „Greita reklama“ reklamos gamybos vadovas Paulius Kliučinskas bei UAB „Kertis“ vadovas, inžinierius ir architektas Aušrys Lukšas, atvirai ir kolegiškai pristatę reklamos ir projektavimo specialistų darbinės veiklos perspektyvas. Diskusijos su jaunimu atvėrė vizualinės reklamos gamybos, spaudos pramonės įmonių kasdienybę, iššūkius vadovams ir darbuotojams kompiuterinės grafikos, inžinerinio projektavimo ir konstravimo versle.

Susidaryti aiškų profesijos vaizdinį, atpažinti, kuo aš kaip būsimas specialistas jau esu stiprus ir ko man dar reiktų pasimokyti – tokie betarpiškų pokalbių su verslo įmonių atstovais tikslai. Jau spėta pastebėti, kad pirmieji susitikimai daugeliui jaunuolių atveria akis, leidžia iš naujo save įvertinti, skatinta verslumą, nes herojų pavyzdžiai rodo, jei yra pakankamai užsispyrimo, žinių, patirties ir imlumo – viskas įmanoma. Rugsėji Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre taip planuojama kviesti į ne mažiau įdomias paskaitas: „Maketuotojo įsidarbinimas privačiame sektoriuje: Lietuvos ir ES perspektyvos“ – veda laikraščio „Ukmergės žinios“ dizainerė-maketuotoja Vilma Gudeikaitė, o apie individualaus verslo keramikos srityje kūrimą pasakos UAB „Puodžių cechas“ direktorius Dainius Strazdas.

Tarptautinės patirties liudijimas

Projekte dalyvaujančios profesinės mokyklos – ilgametės mobilumo programų dalyvės, kasmet į įvairias Europos ir kitų pasaulio regionų šalis išsiunčiančios stažuotis gausų būrį būsimų profesionalų. Tarptautinių praktikų metu jaunuoliai gilina profesines žinias, lavina socialines kompetencijas ir svarbiausia – dirba kitos kultūros aplinkoje. Toks specialistas neabejotinai turės daugiau galimybių sėkmingai įsidarbinti. Todėl svarbu skatinti specialistų mobilumą, gebėjimą prisitaikyti prie vietinės ir internacionalinės darbo rinkos.

Šiam tikslui pasiekti kiekvieno jaunųjų reklamos, kompiuterinio projektavimo, maketavimo ir keramikos specialistų susibūrimo metu rengiami atviri pokalbiai su įvairiose mobilumo stažuotėse dalyvavusių minėtų sričių mokiniais. Apie tarptautinės patirties naudą diskutuojama iš lūpų į lūpas, jaunimui suprantama kalba.

Itin svarbiu projekto akcentu pasirinktas tinkamas profesinės ir tarptautinės patirties pripažįstančių dokumentų rengimas. Apie Europoje ir Lietuvoje dažnai pasirenkamo Europas CV pildymo ypatumus bei efektyvios darbo paieškos principus spalį vyksiančioje baigiamojoje konferencijoje kalbės jaunimo karjeros portalo www.firsty.lt ir personalo atrankų agentūros „Confident“ vadovė Jūratė Mikaitė-Tribandienė. Galiausiai projekto metu sukaupta patirtis suguls į Lietuvos profesinių mokyklų bendruomenėms skirtą metodinę priemonę.