Metodinė priemonė „Karjeros pamokos“ 9-12 klasių veikloms

Pristatome metodinę priemonę „Karjeros pamokos“, skirtą karjeros specialistams, dirbantiems su 9-12 klasių moksleiviais. 

Leidinyje rasite konkrečius pasiūlymus karjeros pamokų veikloms bei pasitelkę papildomas priemones (pavyzdžiui, karjeros testus, „Grįžtamojo ryšio“ žaidimą) galėsite praturtinti, papildyti savo vedamas pamokas. 

 

Leidinio turinį parengė „Euroguidance“ ambasadorius karjeros konsultantas Laurynas Puidokas. 

Leidinys išleistas projekto  „Euroguidance“ lėšomis ir yra prieinamas tik elektroniniu formatu.