Kvietimas teikti paraiškas – EACEA

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA) kviečia teikti paraiškas pagal programą „Erasmus+“  3 pagrindinis veiksmas  – „Politinių reformų rėmimas. Novatoriškoms politikos priemonėms skirtos iniciatyvos“.

Kvietimo tikslai:

  • Suteikti impulsą ilgalaikiams pokyčiams ir išbandyti švietimo ir mokymo srityse kylančių iššūkių inovatyvius sprendimus, kurie gali tapti vyraujančia tendencija ir turėti tvarų bei sisteminį poveikį švietimo ir mokymo sistemoms;
  • Skatinti pagrindinius suinteresuotuosius subjektus užmegzti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir kartu mokytis spręsti būsimas problemas;
  • Padėti rinkti ir analizuoti įrodymus, pagrindžiančius inovatyvią politiką ir praktiką.

 

Pagal šį kvietimą teikiamose paraiškose dėmesys turi būti skiriamas vienam iš penkių toliau nurodytų prioritetų:

  • Siekti, kad menkų įgūdžių turintys suaugusieji įgytų pagrindinius gebėjimus;
  • Skatinti, kad profesinio rengimo ir mokymo srityje būtų laikomasi rezultatais pagrįsto požiūrio;
  • Skatinti, kad teikiant profesinį orientavimą būtų taikomos naujoviškos technologijos;
  • Siekti darbuotojų specializavimosi (mokyklinio ugdymo, taip pat ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros srityje);
  • Siekti atnaujintos ES aukštojo mokslo strategijos tikslų.

 

Paraiškų pateikimo terminas: 2017 m. kovo 14 d. 12.00 val. (vidurdienio Europos laiku).

Daugiau informacijos: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-2017-eacea412016_en