Kokią įtaką šiuolaikinės medijos turi profesiniam orientavimui

Šiandien jaunų žmonių orientavimas ir konsultavimas karjerai patiria didžiulius pokyčius susijusius su greita šiuolaikinių medijų ir komunikacijos paslaugų plėtra. Vis daugiau ir daugiau jaunų žmonių ieško informacijos, konsultuojasi internete, naudodamiesi socialiniais tinklais, darbo paieškos portalais, forumais ir kitomis interneto teikiamomis galimybėmis. Tai akivaizdus ženklas, kad konsultavimas karjerai pereina prie savarankiško karjeros valdymo ir konsultavimosi karjerai proceso. Tuo pačiu kinta ir karjeros konsultantų vaidmuo bei jų bendravimo su jaunais žmonėmis formos ir būdai. Tradicinį individualų konsultavimą centruose keičia virtualus savarankiškas savęs konsultavimas.

Norint, kad šis savarankiškas savęs konsultavimo karjerai procesas, vykstantis įvairių medijų pagalba, būtų efektyvus, kokybiškas ir naudingas, jaunus žmones reikia tam ruošti. Bet tam turi būti pasirengę ir patys karjeros konsultantai, mokytojai. Patardami ir mokydami jaunus žmones šiuolaikinių medijų raštingumo, jie turi jaustis užtikrintai.

QYCGuidance" projektas ir buvo vykdomas tikslu plėtoti karjeros konsultantų žinias bei įgūdžius taip vadinamo „savarankiško savęs konsultavimo“ srityje, tobulinant ir kuriant naujus mokymosi rezultatus ir kokybės užtikrinimo rodiklius karjeros konsultavime, atsižvelgiant į šiuolaikinių medijų raštingumo svarbą.

QYCGuidance" projekto ekspertai , siekdami gerinti jaunų žmonių ugdymo karjerai kokybę, sukūrė ir pristato jaunimo karjeros konsultantams, karjeros centrų vadovams ir visiems, kurie dalyvauja jaunimo ugdymo karjerai procese:

  • internetines įgūdžių, žinių, kompetencijų šiuolaikinių medijų raštingumo srityje įsivertinimo/vertinimo priemones karjeros paslaugas teikiantiems konsultantams/pedagogams;
  • mokymosi rezultatus ir jų vienetus , kuriuose pateikiamos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos būtinos karjeros konsultantui dirbant su jaunais žmonėmis. Didžiausias dėmesys skiriamas tiems mokymosi rezultatams, kurie skirti šiuolaikinių medijų raštingumo ir savarankiško savęs konsultavimo įgūdžių įtvirtinimui;
  • kokybės rodiklius, skirtus šiuolaikinių medijų panaudojimui konsultavimo karjerai procese. Mokymosi rezultatai ir kokybės rodikliai sukurti Ugdymo karjerai kokybė ir šiuolaikinių medijų raštingumas projekto ekspertų gali būti naudojami jaunų žmonių savęs vertinimui arba karjeros konsultantų ir karjeros paslaugas teikiančių institucijų šiuolaikinių medijų raštingumo įgūdžių įsivertinimui ar medijų naudojimui konsultavimo karjerai procese.

 

Daugiau informacijos apie projektą, jo rezultatus, projekto vykdytojus galima rasti projekto internetiniame puslapyje - www.qycguidance.org
Projekto vykdytojas Lietuvoje – VšĮ „JAUNIMO KARJEROS CENTRAS" – www.karjeroscentras.eu