© Kyle Sterk, www.unsplash.com

Ar magistro diplomas užtikrina perspektyvias karjeros galimybes? Ar studijuodamas ekonomiką ar inžineriją jaunuolis gali būti tikras, kad darbo rinkoje po kelių metų jis bus trokštamas specialistas? Jeigu prieš keletą dešimtmečių išsilavinimas ir kvalifikacija garantuodavo darbo vietą ir stabilų užmokestį, modernėjančio ir sparčiai besikeičiančio pasaulio darbdaviai (ir Lietuvos) ieško ne diplomais ar kvalifikaciniais dokumentais besigiriančių specialistų, o turinčių tam tikras kompetencijas ir gebėjimus.

Šiaulių valstybinės kolegijos Verslumo ir lyderystės ugdymo centro vedėja Dr. Rasa Pocevičienė teigia, kad šiandien renkantis profesiją ar planuojant karjerą svarbu ne kokia aukštoji mokykla ar studijų programa baigta, ne ko mokytasi, o ką asmuo žino, išmano, gebate atlikti, kokias kompetencijas ar gebėjimus valdo.

„Dar geriau būtų žinoti, kokiu lygmeniu esu vieną ar kitą dalyką pasiekęs, pavyzdžiui, puikiai ir lengvai susidoroju su man pagal kvalifikaciją duotomis užduotimis ir įpareigojimais, gebu atlikti taip, kaip ir visi, įprastomis ir nesudėtingomis sąlygomis, ar padaryti vis tik sugebėčiau, bet tik minimaliai kokybiškai.“ – komentuoja Dr. R. Pocevičienė. Visos šios išvardintos pozicijos atitinka 3 kompetencijų vertinimo ir į(si)vertinimo lygmenis: puikų, tipinį ir slenkstinį.

Dr. R. Pocevičienės parengtoje medžiagoje (pateikiame pdf formatu žemiau) išsamiai parodomas algoritmas, kuris galėtų padėti susiorientuoti šiandienos veiklos pasaulyje ir kiek įmanoma efektyviau pasirinkti profesiją ar karjerą.

Nuotrauka © Kyle Sterk, www.unsplash.com