Atgarsiai iš IAEVG konferencijos: XXI amžiaus įgūdžiai per mokymąsi užsienyje

Šiaurės ir Baltijos šalių „Euroguidance“ centrai spalio pradžioje dalyvavo IAEVG (angl. International association for educational and vocational guidance) konferencijoje Geteborge (Švedija). Seminarą kartu su kolegomis iš Baltijos ir Šiaurės šalių vedė ir Švietimo mainų paramos fondo projektų koordinatorė, „Euroguidance“ projektų vadovė Ieva Mizgeraitė - Mažulė.

Seminaro dalyviams mokymasis užsienyje pristatytas  kaip priemonė XXI amžiaus įgūdžių ugdymui. „Euroguidance“ centrų atstovų tikslas šiame seminare buvo didinti supratimą apie mokymosi mobilumo metu įgytas kompetencijas ir jų vertę tarptautinėje darbo rinkoje bei paskatinti karjeros orientavimo specialistus išnagrinėti jų pačių vaidmenį, identifikuoti resursus mokymosi mobilumui paremti per refleksiją ir tarpusavio mokymąsi.                

Vienas iš esminių seminare iškeltų klausimų buvo, kaip mobilumas gali padėti spręsti kylančius iššūkius? Pateikta išvada, kad mokymosi mobilumas iš esmės teigiamai veikia platų spektrą XXI-ojo amžiaus darbo įgūdžius, išplečia karjeros galimybes ir ilgalaikį poveikį karjeros augimui ir pačiam asmeniui. Dalyviai aptarė XXI-ajame amžiuje reikalingus įgūdžius, o pratimas „žodžių debesis“ įkūnijo bendro supratimo idėją.

Diskusijoje aptarta, kaip profesinio orientavimo specialistai galėtų padėti asmenims įgyti šiuos įgūdžius. Pasiūlymų buvo daug, pavyzdžiui, profesinio orientavimo specialistai turėtų padėti asmenims nustatyti jų karjeros tikslų ir mobilumo galimybių sąsajas.

Seminaro medžiagą galite rasti ČIA.