Dirbant su jaunais žmonėmis, poreikis naudoti naujas edukacines priemones ir neformalaus ugdymo metodus iškyla dažnai. Karjeros specialistams atsiranda iššūkis nuolat tobulėti, prisitaikyti prie jaunimo poreikių ir gyvenimo būdo. Naudojant šiuolaikinius ir patrauklius metodus, skatinama jauną žmogų įsitraukti į veiklas, suteikiamas platesnis ir gilesnis suvokimas apie karjeros valdymą. Atliepiant šį iššūkį VšĮ „Edukacijos Ambasadoriai“ 2014 m. įgyvendinamo „Euroguidance" projekto metu sukūrė metodinę priemonę „Edukacinių priemonių rinkinys profesijos konsultantams mokyklose“, kuris prisideda prie asmens karjeros kompetencijų ugdymo.

Rinkinį sudaro penkios dalys, kurios skirtos užsiėmimams su jaunimu. Veiklos sukurtos taip, kad būtų lavinami karjeros valdymo įgūdžiai, kritinis mąstymas, sprendimų priėmimo technikos.  Naudojami įvairūs formatai – stalo žaidimai, pasirinkimų kortos, darbinės veiklos simuliacijos, karjeros atvejų analizės ir nauja konsultavimo technika. Daug dėmesio skiriama nuolatinio mokymosi svarbai, kūrybiškumo plėtojimui, atsakomybės veikti prisiėmimui bei problemų sprendimo gebėjimams.

Šis edukacinių priemonių rinkinys papildo profesijos konsultantų metodų įvairovę, paskatina kūrybišką ir šiuolaikišką požiūrį į veiklas su jaunimu profesinio orientavimo, karjeros valdymo įgūdžių srityse.

Išbandę edukacinių priemonių rinkinį, pateikite grįžtamąjį ryšį atsakant į klausimus čia.

„Edukacinių priemonių rinkinį" sudaro 5 dalys: