Europos Įgūdžių Panorama - tai :

  • duomenys, informacija ir žinios apie įgūdžių, reikalingų tam tikrose profesijose ir sektoriuose, tendencijas nacionaliniu ir ES lygmeniu;
  • suteikia informaciją apie darbo pasiūlos, paklausos ir jų neatitikimo tendencijas Europoje;
  • nukreipia vartotojus į nacionalinius informacijos apie įgūdžius šaltinius;
  • nurodo vartotojams metodus, taikomus informacijai apie įgūdžių numatymą parengti.

 

Europos Įgūdžių Panorama