Kas tai?

Europass dokumentai - tai vieningų visoje Europos Sąjungoje naudojamų dokumentų komplektas, padedantis standartizuotai ir išsamiai pateikti informaciją apie save, savo išsilavinimą, profesinį pasirengimą, turimas kompetencijas ir įgūdžius.

Europass projekto tikslas - skatinti naudoti Europass dokumentus, kurie padėtų ES piliečiams lengviau įsidarbinti, atlikti praktiką ar tęsti studijas visose Europos Sąjungos šalyse.

Europass sudaro penki dokumentai:

  • Europass CV  (gyvenimo aprašymas);
  • Europass kalbų pasas (kalbų mokėjimo įsivertinimas);
  • Europass mobilumo dokumentas - įgytą tarptautinę patirtį mokantis, studijuojant, stažuojantis ar atliekant praktiką liudijantis dokumentas;
  • Europass diplomo priedėlis - aukštųjų mokyklų išduodamas priedas prie diplomo, kuriame lietuvių ir anglų kalbomis surašyti studijuotidalykai, kreditų skaičius ir gauti balai;
  •  Europass pažymėjimo priedėlis - dokumentas, kuriuo papildomas profesinio mokymo pažymėjimas ir paaiškinama, kokią profesiją žmogus yra įgijęs ir kokius darbus gali atlikti.

Kaip Europass dokumentus galite panaudoti savo veikloje?

  • Europass CV šabloną galite panaudoti karjeros pamokose apie CV rašymą.
  • Kalbų pasą galite panaudoti karjeros pamokose apie darbinimosi procesą ir CV rašymą. Su kalbų pasu asmuo įsivertins savo užsienio kalbos supratimo, kalbėjimo ir rašymo įgūdžius pagal bendruosius Europos kalbų metmenis. 
  • Europass mobilumo dokumentą galite gauti dalyvaudami kvalifikacijos tobulinimosi veikloje užsienyje.