ECTS - tai Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema, kurios tikslas yra garantuoti studijų užsienyje akademinį pripažinimą. ši sistema padeda gerinti bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo institucijų, teikiant standartizuotą ir visiems suprantamą informaciją apie studijų programas užsienyje, bei nustato bendrus akademinių rezultatų pripažinimo principus. ECTS kreditų perkėlimo sistemoje ECTS kreditai išreiškia santykinę vertę, t. y. apibūdina studento darbo krūvį, kuris reikalingas norint sėkmingai pabaigti kursą santykyje su bendru darbo krūviu, reikalingu norint sėkmingai baigti mokslo metų studijas. ECTS kreditas grindžiamas studento darbo krūviu, t. y. paskaitomis, seminarais, praktiniais darbais, individualiu darbu ir t.t.Vienų metų studento darbo krūvis ECTS sistemoje prilyginamas 60 kreditų, vieno semestro - 30 ECTS kreditų. ECTS kreditai padeda studentams sudaryti tokią studijų programą, kuri realiai atitiktų visą darbo krūvį.

Daugiau informacijos apie ECTS rasite Europos Komisijos puslapyje, nacionalinio projekto, susijusios su ECTS įgyvendinimo Lietuvoje interneto puslapyje ir aukštųjų mokyklų interneto puslapiuose.