AIKOS - integruota, vientisa, atvira, nekomercinė sistema, kurios tikslas teikti aktualią, kokybišką informaciją apie mokymosi galimybes Lietuvoje. Su sistema kviečiame susipažinti čia.

PLOTEUS (nuo 2014 m. pakeitęs pavadinimą į Learning Opportunities and Qualifications in Europe) - yra Europos Komisijos valdomas portalas, kuriame skelbiama informacija apie mokymosi galimybes ir kvalifikacijas Europoje. Su šiuo portalu galima susipažinti čia.

Abi šios sistemos yra susietos, todėl informacija kaupiama AIKOS yra transliuojama į PLOTEUS, kuriuo naudojasi asmenys iš visos Europos, besidomiantys mokymosi galimybėmis ir kvalifikacijomis užsienio šalyse. Siekiant užtikrinti kokybiškesnį šių abiejų sistemų ryšį 2014 m. buvo pradėtos veiklos, nukreiptos į abiejų sistemų naudotojų lūkesčių išsiaiškinimą, šių sistemų techninius patobulinimus ir duomenų teikėjų į šias sistemas  apmokymus bei sistemų žinomumo didinimą.

2014 m. pradžioje - 2015 m. pabaigoje buvo atliktas AIKOS ir PLOTEUS naudotojų tyrimas, su kuriuo rezultatais kviečiame susipažinti čia.