Dialoginio Aš (angl. Dialogical Self) teorija

„Dialoginio Aš teorija. Pozicionavimas ir kontr-pozicionavimas besiglobalizuojančioje visuomenėje“

Knygos anotacija. Dialoginio Aš teorija – tai išsami socialinė-mokslinė teorija, kurioje plačiai analizuojama  globalizacijos proceso ir jo poveikio individo raidai reikšmė. Hubert Hermans ir Agnieszka Hermans-Konopka pateikia naują ir įtikinamą požiūrį į socialinės realybės suvokimo istorinius pokyčius, ir į tai, kaip šie pokyčiai įtakojo motyvaciją, emocijas, lyderystę ir konfliktų sprendimą. Mokslininkai išsamiai paaiškina dialoginių santykių tiek savyje pačiame, tiek tarp individų, grupių ir kultūrų pagerinimą, pateikdami įrodymus iš kasdieninio gyvenimo. Knygoje nagrinėjamos įvairios probleminės sritys, ir jų analizė vyksta naujais ir neįprastais būdais: „už ir prieš“ tradicinius, modernius ir postmodernius savojo Aš modelius, emocijų vaidmenį, galią ir dominavimą, motyvaciją, lyderystę ir konfliktų sprendimą. Ši knyga sudomins įvairų sričių mokslininkus, įskaitant psichologus ir sociologus.

 

Dialoginio Aš teorijos metodai ir subalansuotas savo kompetencijų ir karjeros valdymas

Dialoginio Aš teorijos kompozicijos metodas ir individo asmeninis ir profesinis tobulėjimas besiglobalizuojančiame pasaulyje

Dialoginio Aš teorija paremtas kompozicijos metodas leidžia tyrinėti asmens identitetą ir šiam identitetui būdingą santykį tarp asmeninių bei profesinių aspektų (holistinis elementas), skatina savižiną ir savęs supratimą. Metodas taip pat suteikia galimybę pasirinkimus daryti remiantis turimais asmeniniais pajėgumais, iš įvairų perspektyvų nagrinėti problemas, nustatyti blokus ir tobulinimosi kryptis. šiame metode atsižvelgiama į kultūros ir globalizacijos įtaką, o praktika vykdoma šiandienos iššūkių kontekste.

Poveikis. Asmeninis ir profesinis tobulėjimas suvokiant savo potencialą, blokus, vidinius konfliktus ir prieštaravimus.

Tikslinė grupė. Asmenys esantys pereinamuosiuose laikotarpiuose (kultūriniuose ir profesiniuose), prasmės ieškantys asmenys, specialistai ir vadovai

Rezultatai. Savo potencialo išpildymas, savęs supratimas, vidinių konfliktų įveikimas, įžvalga į savo identiteto struktūrą, pasirinkimai paremti santykio tarp savo identiteto profesinio ir asmeninio aspektų supratimu.

Rekomendacijos. Metodas gali būti naudojamas koučingui, profesiniam orientavimui, mokymams ir konsultacijoms, kurie teikiami žmonėms, atviriems savo identiteto ir emocijų tyrinėjimui ir norintiems savo karjerą grįsti asmeniniais pajėgumais.

International Institute for the Dialogical Self, Nyderlandai.

Daugiau apie dialoginio Aš teoriją – brošiūroje (anglų k.)