CH-Q – kas tai?

CH-Q yra priemonė savo kompetencijoms valdyti. Tai mažoms grupėms (8–14 asmenų) skirti mokymai.

Kam?

CH-Q skirtas Jums jei Jūs:

 • Savo organizacijoje ar institucijoje norite reikšmingai patobulinti subalansuotą savarankišką kompetencijų ir karjeros valdymą.
 • Norite daugiau sužinoti apie CH-Q kaip orientavimo karjerai priemonę
 • Ieškote metodo, kuris apjungia savaiminio ir formalaus mokymosi patirtis.
 • Jums reikalingas orientavimo karjerai instrumentas, pagrįstas portfolio sudarymu ir plėtojimu.
 • Norite tapti CH-Q treneriu.


CH-Q privalumai

 • Dalyviai geriau įsisąmonina savo pačių turimas kompetencijas ir susidaro apie jas bendrą vaizdą, gali realistiškiau planuoti veiksmus ateičiai ir įgyja tvarų pagrindą turimų kompetencijų tobulinimui ir panaudojimui.
 • Studentai, mokiniai, darbo neturintys asmenys, o taip pat dirbantieji įgyja geresnį supratimą, kas jie yra ir kokius žingsnius karjeros kelyje jie norėtų daryti.
 • Pagerėja dalyvių motyvacija dirbti ar mokytis, padidėja dalyvių sąmoningumas atliekant karjeros žingsnius, dalyviai jaučiasi labiau vertinami mokyklos ar darbdavio ir išmoksta, kaip šį vertinimą paversti tokia informacija, kurią galima panaudoti tolesniems karjeros žingsniams ir portfolio.


Tikslinė CH-Q mokymų grupė

CH-Q gali būti ir yra taikomas įvairioms tikslinėms grupėms, pavyzdžiui: studentams, mokiniams, bedarbiams, darbdaviams, pabėgėliams, asmenims patiriantiems riziką iškristi iš švietimo sistemos, savanoriams ir į darbo rinką grįžtančioms moterims. Kiekvienai tikslinei grupei sudaroma jai pritaikyta programa, paremta CH-Q programos baziniais principais, gairėmis ir turima medžiaga.


Rezultatai

CH-Q proceso rezultatai yra:

 • Puoselėjamas subalansuotas savarankiškas kompetencijų valdymas ir dalyvių karjeros valdymas
 • Pozityvi nuostata savo paties/ pačios kompetencijų ir mokymosi ar (būsimo) darbo galimybių atžvilgiu
 • Aukštos kokybės, specialiai tikslinei grupei pritaikyti mokymai arba orientavimo metodas (įskaitant naudojamas priemones), kuris gali būti taikomas vienai ar daugiau tikslinių grupių jūsų organizacijoje
 • Portfolio, apimantis formaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų apžvalgą ir pagrindimą. šis portfolio gali pasitarnauti kaip pagrindas ankstesnio mokymosi akreditavimo procedūroms.
 • Kompetencijų biografija ir veiksmų planas.


Reikalavimai norintiems pradėti CH-Q

CH-Q turi kelis sertifikavimo lygius. Kiekvienas asmuo pradeda nuo pirmojo lygio, kurio esmę sudaro savo paties/ pačios kompetencijos, stiprybės, motyvai ir vertybės, ir kartu – šiais dalykais pagrįsti konkretūs veiksmai. Įgijus šį lygį, potencialus CH-Q treneris, vadovaujamas patyrusio CH-Q trenerio, gali mokyti kitus pirmuoju lygiu, praeinant papildomus apmokymus. Tai yra antrasis CH-Q lygis. Kandidatas į 3-ojo lygmens trenerius, gaudamas papildomus mokymus, parengia ir vykdo savo paties (pačios) pilotinius mokymus, parengtus konkrečiai tikslinei grupei, ir po to yra sertifikuojamas kaip CH-Q treneris (3 lygis). Tokiu būdu, potencialus CH-Q treneris pats(-i) yra praėjęs mokymus (dvigubo ciklo mokymasis).

Norint naudoti CH-Q metodą reikia turėti licenziją iš CH-Q Foundation, taip pat yra nedidelis dalyvio mokestis. ši licenzija ir mokestis reikalingi siekiant įvertinti ir išlaikyti kiekvienos CH-Q mokymo programos kokybę.

Kas sudaro CH-Q mokymus?

CH-Q metodą sudaro bazinis priemonių paketas: portfolio, veiksmų planas ir įvairūs interaktyvūs pratimai.

Pratimų, kuriuos galima naudoti, pavyzdžiai:

 • Nuotraukų pratimas (dalyviai į mokymus atsineša nuotraukas, kurios jiems kelia gerus prisiminimus ir suteikia galimybę apmąstyti, kokią reikšmę tai turi jų kompetencijoms ir motyvams).
 • Galimybė dalyviams apklausti giminaitį(-ę), kolegą(-ę) ir draugą(-ę) apie dalyvio (geras) savybes, bruožus, pateikiant situacijas, kuriose šios savybės, bruožai pasireiškė.
 • Asmeninė reklama: galimybė dalyviams parengti reklamą, kurioje jie gali „parduoti“ save ir savo geras savybes grupei.
 • Pratimai, skirti atrasti asmens darbo vertybėms ir susieti jas su asmeninėmis vertybėmis.


Kodėl CH-Q metodas sėkmingas?

CH-Q labai gerai dera su naujais, dinamiškais požiūriais į karjeros valdymą.

CH-Q sėkmę lemiantys veiksniai:

 • Jame pirmiausia orientuojamasi į asmenį.
 • Jis suteikia pagrindą, paramą mokymuisi visą gyvenimą ir mokymosi visuose gyvenimo kontekstuose įvertinimui.
 • Pozityvus požiūris (atrasti privalumus).
 • Grupės dinamikos procesai: mokymasis vieniems iš kitų ir vieniems su kitais, buvimas vienas kito koučeriu.
 • Jis palaiko subalansuotą kompetencijų kultūrą individo, organizacijos ir visuomenės lygmenyje.
 • Treneris yra sertifikuotas CH-Q treneris (aukšta kokybė).
 • Treneris yra pats praėjęs CH-Q mokymus.
 • Subalansuoti ir gerai parinkti pratimai, kurie pasitvirtino kaip labai efektyvūs.
 • Sąsaja tarp savaiminės ir formalios patirties.
 • Sąsaja su darbo rinka, kvalifikacija ir asmeniniu tobulėjimu (ankstesnio mokymosi pripažinimo procedūros).

Parengta pagal Euroguidance The Netherlands informaciją

Daugiau informacijos:

Stichting Competentie Management CH-Q NL/B

Gesellschaft CH-Q Schweizerisches Qualifikationsprogramm zur Berufslaufbahn

Duvekot R. Įvairios mokymosi vertinimo perspektyvos (2009)

CH-Q Lietuvoje: