Spalio 20-21 d. įvairių sektorių (bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo, aukštojo mokslo, socialinės įtraukties, darbo rinkos valstybinio bei privataus lygmens) atstovai buvo sukviesti pasidalinti savo požiūriais į karjeros valdymo kompetencijų sąvoką bei jų ugdymo svarbą.

Kelrodžiu diskusijai tapo tarptautinio eksperto prof. R. Sultana pranešimas, kuriame karjeros valdymo kompetencijos buvo pristatomos ne tik teoriniu požiūriu, bet kartu įvertinant kitų šalių praktinę patirtį diegiant nacionalinę koncepciją, bei supažindinant su europinėmis tendencijomis šių kompetencijų ugdymo srityje. Ekspertas pateikė vertingų pastabų ir rekomendacijų Lietuvos politikams, sprendimų priėmėjams bei nacionalinių projektų vykdytojams.

Kitą dieną po konferencijos susirinkę Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, su profesinio orientavimo plėtra susijusių institucijų atstovai bei projektų vykdytojai dalyvavo darbo grupėse, kuriose buvo diskutuojama dėl poreikio Lietuvoje suformuluoti ir diegti bendrą karjeros valdymo kompetencijų koncepciją. 

Po konferencijos Euroguidance projekto koordinatoriai, bendradarbiaudami su partneriais ir konferencijos diskusijų dalyviais, parengė dokumentą - "Konferencijos išvadas", apibendrinantį konferencijoje išsakytas mintis, idėjas, pasiūlymus.  Parsisiųsti dokumentą.

Renginio programa

Renginio pranešimai:

spalio 20 d.:

Career Management Skills: Issues and Trends across Europe and Beyond (ELGPN ekspertas, Prof. Ronald Sultana)

Karjeros kompetencijos: perspektyvos bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo sektoriuje (dr. Ieva Urbanavičiūtė, mokinių ugdymo karjerai bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo įstaigose modelio rengėjų grupės atstovė)

Aukštųjų mokyklų studentų karjeros valdymo kompetencijos – kelias sėkmingos karjeros link (dr. Edita Dereškevičiūtė, Žmogaus studijų centro direktorė )

Kompetencijos planuojant karjerą – reikiamybė ar pareiga? (Natalja Kimso, Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro direktorė)

Karjeros valdymo kompetencijos. Situacija darbo rinkoje (Daiva Liugienė, Lietuvos darbo biržos Darbo išteklių skyriaus vedėja)

Karjeros valdymo samprata ir patirtis verslo sektoriuje (Nijolė Kudabienė, UAB „Lietuvos rytas" Personalo skyriaus vadovė)

Socialinės atskirties grupių įgalinimas profesinio rengimo procese (Egidijus Elijošius, šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto Specialiosios pedagogikos katedros lektorius)

spalio 21 d.:

Prof. R. Sultana įvadinis pranešimas

Renginio akimirkos: