Kas sieja savanorystę ir profesinį pasirinkimą? Ar savanoriška veikla gali padėti atrasti save ir apsispręsti dėl tolesnio mokymosi ir profesinio kelio? Kuo bendradarbiavimas su mokyklomis gali praversti savanorių organizacijoms, ir kaip PIT specialistas gali skatinti savanorystę?

šiuos ir kitus klausimus 2011 m. rugsėjo 27 d. renginyje „Savanorystė ir profesinis pasirinkimas“ analizavo Lietuvos profesinio informavimo specialistai ir savanoriško sektoriaus atstovai. Bendradarbiaujant su Eurodesk ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra surengtame seminare dalyviai atrado daug abiems sektoriams svarbių bendrų klausimų, bendradarbiavimo sričių, bendrų veiklos krypčių ir galimybių.

Po susitikimo, apibendrinus išsakytas nuomones, pozicijas, pasiūlymus, Euroguidance projekto koordinatoriai parengė gaires PITams, norintiems skatinti savanorystę.  Parsisiųsti gaires

Renginio pranešimai:

Profesinio informavimo tikslai ir siekiai dirbant su jaunimu; PIT specialisto tikslai ir siekiai (Aurelija Naseckaitė, Kauno Maironio universitetinės gimnazijos profesinio konsultavimo koordinacinio centro vadovė)

Savanorystės nauda jaunam žmogui (Neringa Kurapkaitienė)

Savanorystės formos ir galimybės (Evaldas Rupkus,Eurodesk Lietuva programos vadovas)

Savanorystė per karjeros prizmę (Lina Danienė, Swedbank Tvarios veiklos vadovė)

Kita medžiaga

Renginio programa

Renginio dalyviai

Savanoriškos veiklos įstatymas

Naujienlaiškis, skirtas savanorystei ir profesiniam pasirinkimui