2011 m. spalio 20-21 d. įvairių sektorių (bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo, aukštojo mokslo, socialinės įtraukties, darbo rinkos valstybinio bei privataus lygmens) atstovai buvo sukviesti pasidalinti savo požiūriais į karjeros valdymo kompetencijų sąvoką bei jų ugdymo svarbą.

Kitą dieną po konferencijos susirinkę Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, su profesinio orientavimo plėtra susijusių institucijų atstovai bei projektų vykdytojai dalyvavo darbo grupėse, kuriose buvo diskutuojama dėl poreikio Lietuvoje suformuluoti ir diegti bendrą karjeros valdymo kompetencijų koncepciją.

Po konferencijos Euroguidance projekto koordinatoriai, bendradarbiaudami su partneriais ir konferencijos diskusijų dalyviais, parengė dokumentą - "Konferencijos išvadas", apibendrinantį konferencijoje išsakytas mintis, idėjas, pasiūlymus.  Parsisiųsti dokumentą.

Konferencijos programą, pranešimus ir išsamesnį aprašymą rasite čia.