Savanorystė pripažįstama kaip efektyvus būdas padedant jaunuoliui apsispręsti profesinio pasirinkimo kelyje.

2011 m. rudenį vyko savanorystės ir orientavimo karjerai specialistų susitikimas-diskusija, kuriame buvo analizuojamos ir aptariamos savanorystės ir profesinio pasirinkimo sąsajos, bendradarbiavimo galimybės, privalumai ir būdai.

Po susitikimo, apibendrinus išsakytas nuomones, pozicijas, pasiūlymus, Euroguidance projekto koordinatoriai parengė gaires PITams, norintiems skatinti savanorystę.  Parsisiųsti gaires