Šiame skyriuje rasite informaciją ir priemones skirtas orientavimo specialistui: metodinius ir informacinius leidinius apie mobilumo galimybes, orientavimą karjerai, filmus apie profesijas, strateginius dokumentus, teisės aktus, reglamentuojančius orietavimą karjerai ir kitą su orientavimo paslaugų teikimu susijusį darbą, interaktyvias priemones apie Lietuvos švietimo sistemą, karjeros planavimo žingsnius, leidinius ir kitus informacinius išteklius.