Nordplus programa (NordPlus Framework Programme) yra skirta švietimo institucijoms iš Baltijos šalių (Lietuva, Latvija, Estija), šiaurės šalių (Danija, Islandija, Norvegija, švedija, Suomija) ir autonominių šiaurės šalių sričių (Grenlandija, Farerų salos ir Alandų salos).

Pagrindiniai programos tikslai - švietimo ir mokslo kokybės gerinimas bei inovacijų diegimas. Programa  taip pat siekia skatinti ilgalaikį švietimo institucijų bendradarbiavimą, akcentuojant pasikeitimą patirtimi, gerąja praktika ir pasiektų rezultatų svarba. Pagrindinės veiklos kategorijos siejamos su mobilumo, projektine ir tinklų veiklomis.

Nordplus Junior  - mokytojų ir kito pedagoginio personalo mainai

ši veikla suteikia galimybę iki/mokyklinio ugdymo ir profesinio lavinimo mokyklų mokytojams ir kitam pedagoginiam personalui vykti į instituciją kitoje šalyje, kur jie gali stebėti kolegos darbą ar vesti pamokas pagal savo mokymo sritį. 
Nordplus Junior administruoja Tarptautinių programų agentūra (angl. IPO) švedijoje.

Nordplus Higher Education - dėstytojų mobilumas

šia veikla siekiama stiprinti šiaurės ir Baltijos šalių aukštųjų mokyklų ryšius, kurių pagalba studentai ir dėstytojai galėtų pasinaudoti vieni kitų žiniomis ir gerąja patirtimi. Aukštųjų mokyklų dėstytojams ir kitam personalui atveriamos galimybės pasisemti patirties vienoje ar keliose iš programoje dalyvaujančių šalių.
Nordplus Higher Education administruoja Tarptautinio mobilumo centras (angl. CIMO), kurio būstinė yra Suomijoje.

Nordplus Adult - suaugusiųjų švietėjų vizitai

ši veikla suteikia galimybę suaugusiųjų švietėjams įgyti naujų profesinių įgūdžių dalyvaujant kursuose, pažintiniame vizite ar dėstant savo srities dalyką suaugusiųjų švietimo institucijoje vienoje iš Nordplus programoje dalyvaujančių šalių. Suaugusiųjų švietėjų mobilumas padeda stiprinti šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimą bei skatinti patirties pasidalinimą suaugusiųjų švietimo srityje.
Nordplus Adult administruoja Danijos tarptautinio švietimo agentūra (angl. IU) Danijoje.

Nordplus Horizontal projektai

ši veikla siekiasujungti iki/mokyklinio ugdymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo sektoriuose dirbančias įstaigas ir organizacijas kuriant bendrus projektus bei programas, skatinti jų bendradarbiavimą, partnerystę, tokiu būdu atveriant dar platesnes mokymosi galimybes. 
Programą administruoja Aukštojo mokslo tarptautinio bendradarbiavimo centras (angl. SIU) Norvegijoje.

Nuorodos:

Apie Nordplus programą daugiau skaitykite čia .
Oficiali Nordplus programos svetainė
Nordplus programos vadovas (angl. Nordplus Handbook) - čia rasite Nordplus programos vadovą  su išsamiu kiekvienos paprogramės aprašymu ir kitus aktualius dokumentus.