Academia[1] tinklas orientavimo specialistams siūlo tobulinti kvalifikaciją Europos šalyse. Academia tinklas skirtas susipažinimui su kitos Europos šalies orientavimo sistema ir orientavimo praktikomis. Academia mainuose kiekvienais metais dalyvauja apie 250 orientavimo specialistų. Mainai paprastai vyksta dalyvaujant maždaug 10 dalyvių grupei, susirinkusių iš visos Europos.

Mokymai vyksta 1 savaitę, vasario–gegužės mėn. laikotarpiu. Mokymai finansuojami pagal Leonardo da Vinci VETPRO programą. Dalyviams apmokamos apgyvendinimo, kelionės išlaidos ir mokami dienpinigiai.

Mokymų kalba – anglų k., prancūzų k., ispanų k. arba vokiečių k. Kai kurios šalys dalyviams rengia parengiamuosius kalbos kursus. Dalyviai taip pat gali prašyti išduoti Europass mobilumo dokumentą, patvirtinantį jų pasiekimus mokymų metu.

Mokymų tikslai ir temos

Dažniausiai Academia savaitė apima vizitus į orientavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančias organizacijas, diskusijas grupėse, paskaitas ir orientavimo specialistų darbo stebėjimą. Mainai taip pat gali būti skirti tam tikrai temai, pavyzdžiui:

  • iškritimo iš švietimo sistemos prevencija;
  • keliai į aukštąjį mokslą;
  • perėjimas iš mokymosi į darbo rinką;
  • orientavimas aukštajame moksle;
  • savaiminio mokymosi pripažinimas;
  • elektroninis konsultavimas, ir t.t.


Academia
mainų tikslai yra:

  • skatinti orientavimo specialistų dalijimąsi gerąją patirtimi;
  • suteikti Europos orientavimo specialistams bendradarbiavimo ir bendravimo galimybes.

Kaip dalyvauti?

Specialistai, norintys dalyvauti mainuose, turi kreiptis į savos šalies organizaciją, koordinuojančią Academia mainus. Paraiškų teikimo laikotarpis kiekvienais metais yra tas pats – spalio mėnuo.

Daugiau informacijos apie Academia mainus ir dalyvavimo tvarkas – Academia interneto svetainėje (anglų, prancūzų, vokiečių ir ispanų kalbomis).

[1] šaltinis: www.euroguidance.net