Projektą įgyvendina  VŠĮ "Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centras"

Projekto laikotarpis  2015 m. kovo - spalio mėn.

Projekto kontaktinis asmuo Gintarė Šabajevienė, gintarė@tolerancijoscentras.lt, tel.:+37069903199

Apie projektą  skaitykite internete: www.tolerancijoscentras.lt; www.dialogas.com

Projekto tikslas 

Pradinių klasių mokiniai tai grupė, kuriai ypatingai svarbus dėmesys, susijęs su profesiniu pasirinkimu. Užsienyje atlikti tyrimai nurodo būtinybę suteikti galimybę tokio amžiaus vaikams plėsti savo įsivaizdavimą apie išorinio pasaulio galimybes, supažindinant juos su kuo įvairesnėmis suaugusių veiklomis, nes tarpsnyje nuo šeštų iki aštuntų vaiko gyvenimo metų prasideda intensyvus galimų įsivaizduojamų profesijų pasirinkimo susiaurėjimas.

Antsvorį turinčių vaikų grupių atstovai yra itin pažeidžiami integracijos į bendraamžių bendruomenes procesuose, nes patiria patyčias arba jaučia patyčių riziką, išankstines pralaimėjimo nuostatas,  savo menkavertiškumą, trūkumus,  nutukimo problemos neturinčių vaikų pranašumą. Siekiama suteikti galimybę antsvorį turintiems vaikams saugioje aplinkoje pažinti profesinio pasaulio platybes. Stovyklos programa sudaryta taip, kad aplinka būtų palanki ir kitų socialiai pažeidžiamų grupių atstovams, pvz. daugiavaikių šeimų nariams, nes užsiėmimų metu skatinama tolerancija ir bendradarbiavimas.

Projekto veiklos

Dienos stovyklų ciklas skirtas 7-12 metų vaikams (pradinių klasių mokiniams) bei 10-15 metų vaikams, turintiems antsvorio problemą. Stovyklų programa įtraukia edukacinius-praktinius užsiėmimus, skirtus supažindinti moksleivius su rečiau jų pastebimomis profesijomis, pakviečiant tų profesijų atstovus į stovyklą arba stebint pažintinius trumpametražius filmus. Specialių psichologinių testų bei diskusijų, dalyvaujant psichologui metu, stovyklų dalyviai mokysis pažinti save ir tas veiklas, kurios jiems galėtų patikti arba nepatikti, renkantis profesiją. Didelis dėmesys skiriamas moksleivių supažindinimui su įvairiomis mokslo šakomis bei žinių, reikalingų vienai ar kitai profesijai, įgijimui ne tik Lietuvos aukštosiose mokyklose, bet ir užsienyje. Vaikai supažindinami su Erasmus+ programos teikiamomis galimybėmis. Programos metu stovyklų dalyviai mokomi pastebėti ir įvertinti savo pasiekimus, juos kaupti. Bendravimo ir bendradarbiavimo specialisto inicijuotos diskusijos ir kūrybinės užduotys padeda stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius ir didinti pasitikėjimą savimi.

Planuojami rezultatai

Išklausę stovykloje numatytas paskaitas bei atlikę stovyklos ekspertų pateiktas praktines užduotis, dalyviai sustiprins savo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, gebės efektyviau priimti kritiką, labiau pasitikės savimi, įgis platesnį suvokimą apie suaugusių profesijas bei geografines mokymosi ribas. Stovyklai pasibaigus, išaugs dalyvių iniciatyvumas, gebėjimas iškelti sau tikslus ir prisiimti atsakomybę už jų įgyvendinimą, adekvatus savęs vertinimas. Stovyklų dalyvių įgyti nauji arba sustiprinti jau turimi įgūdžiai darys teigiamą įtaką tolimesnei vaiko raidai, mokymosi rezultatams, suteiks postūmį savarankiškumui, sąmoningumui, renkantis dominančias veiklos sritis. Išaugęs vaikų savo gebėjimų suvokimas suteiks daugiau supratimo pedagogams bei tėvams apie vaiko polinkius, interesų ratą, gabumus, padės nukreipti tinkamesne linkme, renkantis profiliuotus dalykus vyresnėse klasėse, papildomą užklasinę veiklą, neformalaus ugdymo kryptis.