Projektą įgyvendina  Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras
Projekto laikotarpis  2015 m. balandžio mėn. – 2015 m. lapkričio mėn.
Projekto kontaktinis asmuo: Arnas Saplys, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Apie projektą  skaitykite internete: www.vtvpmc.lt; www.aps.vtvpmc.lt

Projekto tikslas
Projektu siekiama skleisti informaciją apie tarptautinio mobilumo galimybes, Europass dokumentus bei Europos Sąjungos (ES) skaidrumo, perkėlimo bei pripažinimo naudą mokymosi visą gyvenimą ir karjeros planavimo procese; skatinti bendradarbiavimą tarp profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo ir darbo rinkos sektorių siekiant didinti švietimo paslaugų atitiktį darbo rinkos poreikiams ir tobulinti profesinio orientavimo specialistų, dirbančių profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo įstaigose, kompetencijas.

Projekto veiklos
Įgyvendinant projektą "Būsimųjų IT ir vizualinių technologijų specialistų karjeros projektavimo kūrybinės dirbtuvės" numatyti šeši veiklos etapai. Pirmąjį etapą apima veiklos, skirtos būsimiems reklamos gamybos specialistams. Šio etapo metu numatytas Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro ir projekto partnerio Kauno taikomosios dailės mokyklos mokinių susitikimas-protmūšis, verslo įmonės atstovo paskaita, pasidalijimas patirtimi-diskusija apie dalyvavimą ES mainų programose. Antrasis etapas skirtas kompiuterinio projektavimo specialybės mokiniams, kurio metu vyks diskusija tarp minėtų mokyklų atstovų, profesinių darbų pristatymas ir aptarimas, taip pat verslo įmonės atstovo paskaita ir pasidalijimas patirtimi-diskusija apie dalyvavimą ES mainų programose. Įpusėjus projektui, trečiajame etape numatytos veiklos, skirtos tekstų rinkėjo ir  maketuotojo specialybės mokiniams, kurių metu planuojama įgyvendinti analogiškus pirmiesiems dviems etapams numatytus darbus. Ketvirtas etapas apims veiklas, skirtas keramiko specialybės mokiniams. Numatytos kūrybinės dirbtuvės, verslo įmonės atstovo paskaita ir pasidalijimas patirtimi apie dalyvavimą ES mainų programose. Priešpaskutiniame etape numatytos projekto gerąją patirtį apibendrinančios veiklos - projekto metu paruoštų kūrybinių darbų paroda, baigiamoji konferencija, skirta gerosios patirties sklaidai ir darbo rinkos, personalo atrankos specialisto paskaita. Paskutinysis projekto etapas skirtas metodinės medžiagos parengimui ir sklaidai.

Planuojami rezultatai
Planuojama, jog projekto veiklose dalyvaus apie 120 įvairių specialybių mokinių, iš kurių pusė - mokiniai iš socialinės atskirties grupės. Tolesni rezultatai bus panaudoti kitų dailiųjų keramikos dirbinių gaminto, teksto rinkėjo-maketuotojo, kompiuterinio projektavimo, reklamos gamintojo specialybių mokiniams plečiant karjeros planavimo bei įsidarbinimo galimybių akiratį, savo specialybių pritaikymą tiesioginėje darbo rinkoje ieškant laisvų darbo vietų, kuriant individualų verslą. Projekto metu parengta metodinė priemonė  - tai projekto dalyvių (pranešėjų, organizatorių) parengta medžiaga, kurioje pateikiama projekto metu surinkta naudinga informacija (profesionalaus gyvenimo aprašymo sudarymo bei darbo interviu klausimai, Europass dokumentų naudojimas ir t. t.). Planuojama šią metodinę priemonę pasidalyti su  Lietuvos profesinėmis mokyklomis (numatyta parengti apie 70 specialaus leidinio egzempliorių). Visa informacija bus laisvai prieinama ir kitoms suinteresuotms šalims tiek Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre, tiek ir Kauno taikomosios dailės mokykloje, taip pat, esant pageidavimui, bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis ar paštu.

Rezultatai:

Straipsnis iš interneto I

Straipsnis iš interneto II

Straipsnis iš interneto III

Straipsnis iš interneto IV

Projekto sklaida Facebook paskyroje