Orientavimas karjerai

Lietuvoje

ir Europoje

Renginių medžiaga

2012-10/11 Informaciniai seminarai profesinio orientavimo specialistams

2012-02-03 Seminaras „Kaip planuoti karjerą“

2011-10-20/21 Konferencija-diskusija „Karjeros valdymo kompetencijos: koncepcija ir tarpsektorinis tolydumas“

2011-09-27 d. Seminaras-diskusija „Savanorystė ir profesinis pasirinkimas“

2010-04-16 Seminaras Profesinio orientavimo aspektų integravimas į Comenius mokyklų partnerysčių projektus